PLNÉ TEXTY

Weblog je určen k publikování plných textů recenzí. Weblog je součástí zpravodajského a vzdělávacího portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. Arnoštem Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.6.18

Capture One 11 Pro - Overview - selected features

Capture One 11 Pro - Overview - selected features
The PhaseOne product website: https://www.phaseone.com
The review is presented in two parts:
A) The short version - with the link to the full  versoion
B) The full version of the review.
--------------------------------------
B) Full version of the review 

Capture One continues to lead the way in RAW file image editing. 
Expertise from creating customized color profiles for more than 400 cameras, combined with the relentless dedication to creative freedom has brought recognition to Capture One’s workflow, exceptional color handling, and precision editing tools. 
Capture One is known for its exceptional handling of color. Thanks to custom camera profiling, every RAW file shines - straight from the camera. Whether you seek creative color grading tools or want to ensure natural colors in your images, Capture One delivers powerful and precise tools to achieve your vision.
From customizable tools and keyboard shortcuts to graphics acceleration and instant tethered capture; Capture One is built to minimize your workload and maximize your efficiency. Design your own workspace and find your way of working in Capture One.
Using process recipes, exporting images to multiple formats, sizes and locations is only a click away. Options include - Ignore crop, sharpen for output, strip metadata, add watermarks and much more. Process recipes are the corner stone of your output process.
Graphics acceleration (OpenCL) utilizes the power of your graphics card (GPU) offering a smoother experience when editing, and higher performance when processing images. 
Asset management is important for every photographer, be it management of images from individual day-to-day jobs or large collections with thousands of images. Capture One offers tools and solutions for every type of photographer, making asset management simple, fast and effective
Capture One has a robust workflow that suits your way of working. Sessions are designed for most day-to-day jobs, Catalogs for large collections of images and you can even use Capture One as your stand alone image editing tool of choice.
Every tool is designed to give you full control of all aspects of the editing process - preserving, recovering and optimizing all information from your RAW files. The full range of tools offer extensive possibilities to always achieve perfect results.
The improved Styles workflow that debuted in Capture One 10.1 is further enhanced with the addition of Styles Packs. Each pack comes with up to 18 different Styles designed to enhance curves, saturation, and tonal adjustments - without affecting key capture parameters such as exposure, white balance, or levels.
Capture One enables independent process recipes saving different setups to easily achieve your desired output with one click. Each recipe can have a different image size, quality, ICC profile and sharpening among other settings. Output Proofing enables you to quickly view the final image of each recipe without having to process your image first. 
- For precise local adjustment, most tools in Capture One Pro can be applied locally, improving the control of every image. Apply up to 16 layers and use different brush options for precise masking. Control the impact of your local adjustments by changing the opacity of each layer
- Every tool in Capture One is designed to give you full control of all aspects of the editing process - preserving, recovering and optimizing all information from your RAW files. 
 - All supported camera models and lenses have custom tailored profiles to ensure the best colors and details available. Capture One provides a solid solution for editing any supported RAW file.
- Capture One is built to minimize your workload and maximize your efficiency. Design your own workspace and decide your own way of working in Capture One.
- All adjustment tools are now compatible with Layers, making Capture One a truly “layer centric” application. Local Adjustments has been renamed to Layers and is now included in multiple Tool tabs, making it easier to work with a layered editing workflow.
- Softening the edges of a mask after drawing is simplified with the Feather Mask feature. asy and efficient
- Improved handling of color makes sure layered color adjustments work to perfection. The Color Balance, Color Editor, White Balance and other tools have been re-engineered to show smoother transitions between each layer.
- The overall performance of Capture One has been increased, which gives a smoother and faster experience when editing. 
- The intuitive Color Balance Tool makes color grading precise, effortless and gives you the ability to adjust Hue and Luminosity individually for Shadows, Mid-Tones and Highlights.
- The Black & White tool in Capture One gives you full creative control over the conversion process, while minimizing the amount of introduced noise for a silky-smooth result.
- Change Hue, Saturation and Lightness for a specific range of colors for effective adjustments. Define the exact color tones you wish to adjust and experience the full control.
- A pre-designed range of visual adjustments can be applied with few clicks using styles and presets. Select from the built-in styles packs, create your own, or install third-party styles packs. You can also choose from one of the many additional Capture One Styles Packs.
- Filter your images globally or save your filters as Smart Album with an extensive range of criteria to maximize your efficiency. It has never been easier to find every 5-star, color-tagged, portrait-oriented image shot with a 50mm lens within your current collection.
- Clone an area in your image by adding a new layer using Layers. While a Heal Layer blends with the surroundings of the target area, a Clone Layer will specifically clone the source area to the target area.
- Shadow and Highlight recovery are important tools for recovering the color information in your RAW files. 
- Extensive sharpening tools provide full control of the process with control over everything from Amount to Halo Suppression. Adding additional usage dependent sharpening to your Process Recipes, for example Screen or Print output, makes sure your images look the very best, regardless of size.
- Noise Reduction in Capture One Pro is both camera model and ISO dependent, providing the ultimate tools for managing noise while preserving details.
- Correct distortion, chromatic aberration, and light and sharpness fall-off from Capture One's extensive library of lens profiles or instantly from the manufacturer's profile.

With image quality as the driving factor, Capture One is developed to squeeze every RAW file to the limit, providing the highest level of details possible. Each supported lens applies a custom-made lens profile, providing precise tools for minimizing distortion and light fall-off.
I am preparing the All-in-One Slidshow-review, which will present main functions and the environment closer.
You will find the link to the Slideshow in this weblog ( https://digifoto.akamonitor.cz ).

7.6.18

Rodinná fotografie s digitálním fotoaparátem - recenze

Rodinná fotografie s digitálním fotoaparátem
Úpravy a opravy, šikovné triky, kompozice obrazu
Vydala Grada publishing  a.s. v roce 2009.
Autorkou knihy je Marie Němcová.

Kniha Marie Němcové pokrývá převážnou část problematiky rodinné fotografie a to jazykem srozumitelným cílovým čtenářům, kterými jsou především  rodiče a známí fotografovaných objektů - převážně dětí. Hledal jsem to, čím se tato kniha liší od ostatních knih - kromě toho, že je  zaměřena především na rodinnou  fotografii. V obsahu, to je ve výčtu dílčích témat, kterým se autorka věnuje, jsem to nenašel. Kniha pokrývá cíl, motiv , nástroje i workflow, stejně jako mnoho jiných knih. V tom, že jde obsahově za rámec zvoleného tématu a obsahuje radu i pro jiné žánry, to také není. Ani v bohatě ilustrovaném podání.

Autorka kombinuje dva přístupy k tématu knihy: na jedné straně jsou to četné návody na řešení nejčastěji řešených úloh, na druhé straně je to zdůrazňování přístupu k fotografování obecně a k fotografování v rodině zejména. A právě tato kombinace, s přednostní orientací na kreativitu ve fotografické praxi, je to, čím je kniha Marie Němcové zejména pozoruhodná.

Odhaduje se, že v dnešní době fotografuje téměř 90 % obyvatel starších deseti let, a tak se i naše album stane svědkem dnešní doby
Digitální fotoaparát je sluha dvou pánů. Jednak těch, kteří chtějí fotografovat snadno a rychle bez učení – mučení, a pak i těch, kteří jsou hloubaví, rádi experimentují a nedělá jim potíže vniknout do tajů složitější obsluhy a nabídky aparátu.
V tomto duchu vyhoví kniha začínajícím i pokročilejším fotografům. Ti, kteří chtějí ihned fotografovat a nezaobírat se složitějšími postupy, mohou jen proběhnout TIPY SNADNO A RYCHLE. Zájemcům o dů-kladnější zvládnutí aparátu nabízí kniha TIPY PRO ZVÍDAVÉ nebo TIPY PRO NÁROČNÉ, obsahující jednoduché postupy, podrobnější přiblížení obsluhy fotoaparátu, seznámení s prací v digitální komoře, kompozicí i tvůrčími prostředky, které povýší fotografii na fotografický obraz.

Kniha Marie Němcové je členěna do 6-ti kapitol:
1. První snímek snadno a rychle
2. Digitální aparát – zázrak fotografické techniky
3. Skladba fotografického obrazu
4. Tvůrčí prvky ovlivňující kreativitu fotografického obrazu
5. Jednotlivé prvky v obraze 
6. Digitální fotokomora
Pozoruhodnou vlastností knihy je zařazování četných rad, uváděných podle obsahu a poslání: TIP, JAK NA TO? TIP SNADNO A RYCHLE, TIP PRO NÁROČNÉ, TIP PRO ZVÍDAVÉ.

Knihu Marie Němcové nejlépe představí vybrané citáty z textu knihy. Vybral jsem zejména ty části textu, které souvisí s kreativním přístupem fotografa k fotografické praxi.
Cituji:
"Barevná harmonie obrazu. Barva je důležitým výrazovým i tvůrčím prostředkem fotografie v rámci kompozice. Má vliv na celkovou harmonii snímku, podporuje hlavní motiv, potlačuje rušivé prvky nebo vyvažuje obraz. Některé barvy dodávají snímku atmosféru a vyvolávají určité pocity, probouzejí emoce a nálady."

"Když barva schází. Černobílý digitální svět má své kouzlo. Je to hra světel a stínu, i když se v podstatě jedná jen o tmavé a světlé plochy. Mohou však ohromit jasovými kvalitami a množstvím  polotónů jediného barevného odstínu. Při černobílém vyjádření jsme svobodnější. Bez barev je výpověď sice jednodušší, ale barvy nás nenutí k jejich respektování, takže se můžeme více věnovat výpovědi snímku. Černobílému snímku vévodí strohost, výtvarnost a jasnější výpověď. Schází sice rozjásaná barevnost,ale pozornost je věnována podstatě tvaru, výrazu, vynikají linie a nálada, vnitřní obsah a sdělení fotografa."

"Co ovlivňuje atmosféru snímku. Osvětlení, jehož směr a intenzita vytváří řadu variant různě náladových snímků. Barva vyvolává rozdílné pocity. Jemně pastelová nás rozněžní, ostrá zeleň a karmínová červená spolu s obrazovými prvky na nás přímo útočí. Pozadí s bouřkovými mraky nebo sluncem zalitou krajinou zasahuje významně do  výpovědi snímku. Vyvážení bílé mění atmosféru obrazu podporou teplých barev, kdy za svitu slunce nebo večer při zářivkovém osvětlení nastavíme vyvážení bílé na „mrak“. Studenější barevné podánízískáme, když za svitu slunce nastavíme „žárovku“. 

"Umět fotografovat znamená:
- Dívat se kolem sebe, uvědomovat si tvary i rozměr zajímavých prvků, jejich rozmístění i působení světla.
- Citlivě vnímat to, co nás obklopuje, reagovat spontánně nebo uvědoměle na podněty tvarů, barev, světelné reflexy i motivy.
- Vnímat kompoziční řád a vypěstovat si cit pro správné rozvržení prvků v obraze, pro celek i detail.
- Vyhledávat zvláštní pohled na motiv, umět nevšedně zachytit i docela všední věci, třeba bodlák nebo kaluž.
- Vnést do snímku určitý náboj, jiskru, prostě něco, co osloví, donutí diváka přemýšlet, provokuje ho nebo jenom potěší.
- Získat automatické reflexy k ovládání fotografického aparátu podobně jako při řízení auta. Podvědomé zacházení s technikou je důležité u momentek a pohybových snímků."

"Děti. Fotografování dětí je prvořadým úkolem rodinné fotografie. 
Snímky dětí by měly být přirozené, charakterizovat dětskou duši i její projev. Výraz dítěte,ať už je zachyceno v klidu nebo v pohybu, je bezprostřední a bývá často nosným bodem fotografie. Osobitý výraz a atmosféra záběru dodávají pak snímku jiskru. Na druhou stranu radost z fotografování dětí omlouvá lecjakou chybu a hodnota těchto snímků, jak děti rostou,stoupá."

"Jiný motiv – jiný přístup. Pokud nám na snímcích záleží, nebudeme pouze mačkat spoušť, ale zachycení jednotlivých motivů promyslíme. K tomu je třeba mít alespoň základní fotografické znalosti, ať už  nastavíme režim AUTO nebo Manuální. Začínáme pohybem, neboť i fotograf začátečník nejdříve zachytí své pohybující se ratolesti, blízké osoby nebo zvířata.

"Rodinná reportáž. Večírky, oslavy, představení, vystoupení dětí, svatba, dovolená, to vše můžeme shrnout pod název rodinná reportáž. Jsou to momentky, „zmrazený okamžik“ setinou vteřiny,  kterýzachycuje jedinečnou situaci, ke které bychom se chtěli vrátit a vychutnat si ji v klidu. Její zachycení není možno složitě promýšlet, proto bychom měli ovládat hlavní zásady fotografování zcela automaticky. Nezapomínáme na celkové i detailní snímky, bezprostřední záběry, skupinové i humorné snímky. Respektujeme kompoziční pravidla, i když drobné prohřešky rodina ráda "promine.

"TIP: Obraz by měl být sám výpovědí, aby divák k němu nepotřeboval obšírný výklad, my  mohli mlčet a on byl snímkem zaujat."

Tvůrčí přístup můžeme projevit nejen při pořizování snímků, ale i v "temné komoře", t.j. při postprodukci. Autorka to vyjadřuje slovy:
"Při úpravě snímků skloubíme znalost technických triků s citem pro kompozici, neboť jen tak se vyhneme vytvoření „fotokýče“. Úprava snímků je plastická operace fotografie, kterou můžeme provést ve třech stupních:
1. Odstranění nedostatků v obraze výřezem, zaostřením, ztmavením, zesvětlením, úpravou kontrastu, změnou odstínu nebo sytosti.
2. Vylepšení snímku retuší, odstraněním červených očí, rozostřením pozadí, přidáním oblohy nebo narovnáním stěn budovy.
3. Změna výrazu i výpovědi snímku, kdy můžeme postavu zdvojit, změnit velikost objektu, provést výměnu prvků nebo pomocí funkce Filtr přeměnit snímek v jiný."

"Skladba fotografického obrazu. Někdy nemáme na výběr a je nutno zmáčknout spoušť, jindy si můžeme vybírat z řady možností. Rádcem je znalost pravidel kompozice, zkušenost a intuice.K vytvoření fotografického obrazu je třeba několika kroků, směřujících k určitému sdělení nebo vyjádření myšlenky. Nejdříve provedeme výběr motivu, pak jednotlivých prvků do obrazu a pomocí výběru stanoviště vyřešíme jejich konečné uspořádání tak, aby jejich kompozice odpovídala vyznění snímku a působila harmonicky."

"Výběr motivu a jeho zvýraznění. Život rodiny je pestrý a zasahuje do všech oblastí života. Proto hledejme ve svých námětech něco víc, než jen popis děje, místa a osob. Vnímejme zvláštní tvary, rozměry, barevný kontrast, snažme se do snímků vkládat vlastní pohled a ve všedních věcech najíítt zajímavý d etail. To předpokládá umět pracovat se světlem, barvami i aparátem."

"Sledujeme vztahy podpůrných prvků, jejich spojitost a význam v rámci celého obrazu, nikoliv detaily. Prvky mají za úkol dodat snímku atmosféru, vyvažovat scénu nebo naznačit prostor. Měly by být seřazeny tak, aby vedly oko diváka k hlavnímu motivu a přitom dodá-valy do obrazu pocit řádu. Vyhledáváme symetrii prvků, nebo ji naopak ignorujeme s tím, že obraz získá na zajímavosti a dramatičnosti."

Přístup autorky k tématu rodinná fotografie, vychází z jejího pojetí tohoto tématu. 
Cituji: "Rodinná fotografie by měla zachycovat rodinnou pohodu a příjemné chvíle, ke kterým se rádi vracíme. Prostě harmonii, přátelství, lásku, ale i vlastní emoce. Může to být obyčejná fotka dcerky u fontány, ale i hodnotný až umělecký snímek. Je třeba zachytit ten jediný správný okamžik a aspekty charakteristické pro určitý výsek děje. To vše je ovlivněno zkušeností fotografa a jeho pohledem na svět. Aby rodinná fotografie nebyla jen pouhým dokumentem, i když i ten může mít pro rodinu cenu zlata, měl by se fotografující člen rodiny alespoň částečně vnořit do role tvořivého autora." 

Rodinná fotografie je neodlučitelně spojena s momentkami. O jejich místu ve fotografické praxi svědčí následující část textu knihy:
Cituji:  "Momentky musí fotograf zachycovat zkušeným okem a ostatní snímky tvořit s předem promyšleným záměrem, komponovat je i režírovat.
K tomu je třeba:
– Ovládat digitální aparát i jeho funkce.
– Znát teorii fotografování z hlediska kompozice.
– Vypěstovat si častým fotografováním technickou a fotografickou zručnost, fotografický cit i představivost.
– Mít tvůrčí fotografický zápal.
– Respektovat heslo „V jednoduchosti je krása“.
– Zmáčknout spoušť ve správném okamžiku.
– Vytvořit snímek dle svého pohledu, který je poutavý a netušený.

Kniha Marie Němcové je rozsahem malá, ale obsahem a pojetím tématu je dokonalým zdrojem poznání ( nejen ) pro zájemce o rodinnou digitální fotografii. Vede čtenáře-fotografa ke kreativnímu, tvůrčímu pojetí fotografie a nabízí mu celou řadu doporučení k postupu, kterými by toho mohl dosáhnout. Kniha je psána srozumitelným jazykem a z knihy "sálá" autorčino zaujetí pro zvolené téma recenzované knihy.
Knihu doporučuji jak amatérům, kterým poskytuje řadu cenných rad do začátku, tak profesionálům, které může vést k zamyšlení nad svoji fotografickou praxí. 

Ke knize mám jedinou připomínku. Doporučuji zvážit vhodnost zařazení pojednání o Photoshopu. Prezentace některého z jednodušších ( a při tom free ) produktů, by mohlo být větším přínosem. 
 Arnošt Katolický, 7. 6. 2018.

1.6.18

Sonicfire Pro, version 6 - review

Sonicfire Pro 6 je unikátní program-systém, s velmi bohatými možnostmi uplatnění. Po měsíci experimentování s programem zjišťuji stále nové vlastnosti programu a nové možnosti jejich uplatnění.
Na úvod si dovoluji citovat z recenze Davida Alexandra Willise, který  ve své recenzi programu Sonicfire Pro 6, napsal:
"Royalty-free services abound, but for video editors and indie budgets looking to soundtrack edits, infinitely adjustable tracks and fast, intuitive remixing makes this software the only service you’ll likely need.
With a disguisedly simple interface, as well as a massive library of available music tracks, background ambience, and sound effects, SmartSound’s Sonicfire Pro 6 is much more than a royalty-free music service. Beneath the hood, the program is infinitely complex, and yet within my very first day of using the service, Featuring continuously adjustable durations plus instantly alterable arrangements, the soundtracking service also provides unique controls over not just the instrumentation, but the intensity and overall feel of the audio that you’re working with."
( http://www.studiodaily.com/2016/10/review-sonicfire-pro-6/ )

Využití programu se věnuje blog Sonicfire. Cituji:
"The Extended License is good for Personal and Professional use. You are welcome to create ... videos and monetized videos for YouTube, Vimeo, Facebook and anywhere else you want to make an impact. That also includes local radio and television broadcasting and advertising as well as use in film festivals and movie theaters in your country."

Tradiční návštěvníky mého neziskového webového portálu www.akamonitor.cz, může překvapit, jakému tématu jsem věnoval svoji pozornost. K tomu mohu říci toto: někdy mám prostě "dobrý čichna moderní, zajímavé a užitečné téma. Když se před měsícem v mé emailové schránce objevila  informace o Sonicfire, zpozorněl jsem a po chvilce prohlížení webu, jsem nabídl svoji recenzi tohoto
programu. Dnes již mohu říci, že ani po měsíci studia dokumentace k programu a po měsíci experimentování s programem, jsem zdaleka nevyčerpal nesčíslné možnosti jeho využití.
Během svého poznávání, jsem ( tak jako dělám vždy při studiu nového programu ) vytvořil kolem 200 screenshotů, z kterých - po získání více zkušeností - hodlám sestavit All-in-One Slideshow-review.
To může ještě chvíli trvat a já jsem velmi netrpělivý, když mám šanci zpřístupnit odkaz na moderní software. Proto jsem se rozhodl, že vystavím tyto řádky. Program není lokalizovaný do češtiny, takže zájemce čeká nespíš anglická, nebo německá verze programu a dokumentace. Proto si vám dovolím  v následujících řádcích této první části své recenze, nabídnout kombinaci českého a anglického
jazyka.
Takže teď jděme k věci.

Produktovou webovou stránku najdete na adrese:  
http://www.smartsound.com/sonicfire/
Na této stránce se dozvíte základní informace o programu a o jeho rozsáhlé a unikátní knihovně ( více než 4200 ) skladeb, upravených speciálně pro účely jejich využití v programu Sonicfire Pro 6.
Program je stručně charakterizován slovy:
"Sonicfire Pro is the most innovative music scoring software in the world. If you've ever wanted more creative freedom from a music library, Sonicfire Pro 6 is the answer." Jak je zřejmé z názvu verze, má Sonicfire svoji krátkou, ale na novinky bohatou historii. Verze Pro 6 byla významným kvalitativním skokem ve vývoji programu.
V dokumentaci k programu se přehledně dočtete o základních parametrech a o novinkách zatím poslední verze:
"If you have used Soincfire Pro in the past, you will be familiar with many of the unique features that it offers, including:
- Timing Control - Now even more accurate! Move individual beats while keeping the integrity of the music.
- Mood Mapping - Change the instrument mix to connect to your audience. Automated mix control.
- Custom Length - Save hours of editing with our patented ability to customize the length of any music track.
- Alternate Arrangements - Create alternate arrangement options, instantly, at any length.
- Hit Files - Instantly add percussive and production element accents at just the right moment in your video.
In additional to these features, Sonicfire Pro 6 also offers:
- A Next Generation Sound Engine
- Cut-Video-To-Music - Export multiple beat, bar section and track options, and cut your video for an instant fit upon track import.
- Improved performance - Tracks respond faster during Search Previews and on the Timeline.
- New Streamlined User Interface - Now fully integrated, everything in one place. All your favorite tools at you fingertips.
- Fully Integrated Search - Unique, creative search tools, always at your fingertips.
Vývoj verzí probíhá velmi citlivě, o čemž svědčí následující autorská informace k verzi Snicfire Pro 6:
"A New Landmark In Music Soundtrack Creation
Redesigned from the ground up, while carefully maintaining it's award-winning ease-of-use, Sonicfire® Pro version 6 represents a breakthrough in music customization for video and media creators."

Zřejmě soudíte, že je na čase přiblížit onen moderní, možnostmi nabitý program souvisle. Poslouží k tomu 2 videa, která přehledně shrnují vlastnosti, prostředí i workflow Sonicfire Pro 6:
První video najdete na adrese: https://youtu.be/5Qhq1k9z9Sk
Název videa: "First look at Sonicfire Pro 6".
Autorem je Larry Jordan, trvání videa je 10 minut 23 secund.
Cituji originální anotaci: "In this tutorial, Larry Jordan explores the new Sonicfire Pro 6 interface, demonstrates the standard workflow, and shows the new Cut Video To Music feature."
Novější video ( z 5. března 2018 ) najdete pod názvem:
"MUSICALIZE YOUR VIDEO IN LESS THAN 5 MINUTES"
s anotací: "Sonicfire Pro 6 allows you to musicalize your video in less than 5 minutes" charakterizuje v pěti krocích postup práce s programem při ozvučení videa. Workflow najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/blog/how-to-musicalize-your-video.html

Pro práci se Sonicfire knihovnou hudebních skladeb, je dobré vědět více o licenční stránce obsahu knihovny.
Tuto informaci najdete pod názvem:
"SmartSound Royalty Free Music License Info" - na adrese:
http://www.smartsound.com/support/licenseinfo
Cituji chrakteristiku rozdílu mezi PRO-free a Royalty-free:
"PRO-free is not to be confused with royalty-free. Royalty-free pieces of music can still be represented by Performance Royalty Organizations in regard to certain rights. Therefore "royalty-free" simply refers to an exemption from regular payments for continues usages of a work. The music at SmartSound is royalty-free. In many other cases, performance rights are not part of royalty-free licenses and have to be obtained via the appropriate collecting society. This means even when you purchase a royalty-free title and pay a one-time amount to the royalty-free provider for the creation of the track you still have to resolve the performance or presentation with the associated collecting society. With SmartSound you can be sure to avoid such headaches in the first place."

SmartSound has two licenses—Extended and Widest. The Extended License includes unlimited lifetime customizations. Because of our software—Quicktracks for the web and Sonicfire Pro for your desktop—you can literally create thousands of unique tracks for your video projects from one single track, all with their own sound, feel and arrangement.
A Little Bit About Usage
The Extended License is good for Personal and Professional use. You are welcome to create third-party videos and monetized videos for YouTube, Vimeo, Facebook and anywhere else you want to make an impact. That also includes local radio and television broadcasting and advertising as well as use in film festivals and movie theaters in your country.
Once you purchase a track it is always a part of your account. There is no expiration date on its usage. As we mentioned, the new singles price includes the right to customize your music with our patented and award-winning software, Sonicfire Pro, or with our online cloud version, 
Vice k tomuto dílčímu tématu najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/blog/gema-free-vs-royalty-free.html

Sonicfire Pro 6 má též svoji vlastní, pozoruhodnou cloudovou verzi:
Podívejte se na adresu
http://www.smartsound.com/sonicfire/quicktracks
Uvidíte prostředí nazvané "SmartSound Quicktracks".
Vlastnosti:
- Easily Customize Music In The Cloud
- Customized to fit your project
- Immediate Download
- Perfect Beginnings and Endings
- ifferent Variations and Moods
- Millions of Customized Music Downloads
- High Quality Audio Files (WAV, AIFF, OGG, MP3)
- Quicktracks Award Winning Software

Systém Sonicfire je založen na 3 základních elementech:
- Knihovna více než 4200 skladeb - Royalty Free Music
- SmartSound Search - patentovaný systém vyhledávání
- samotný program Sonicfire Pro 6

SmartSound Search je detailně popsán na stánce Sonicfire blogu, označovaném jako "Royalty Free Music Blog"
Vyhledávací systém je popsán na webové stránce: na adrese:  
http://www.smartsound.com/blog/using-smartsound-search.html
Smartsound Search je charakterizován takto:
"There are over 4,000 completely customizable tracks and sound effects in the SmartSound library. While SmartSound technology allows you to tweak any of our tracks to perfectly fit your project’s scenes, finding the right track to start with is still very important. That’s why we created a completely new and streamlined process for finding the best track, now. Here are some invaluable tips for getting the most from our new search process.
Each track in our library has multiple moods and variations, all dependent upon the length and style of music you need. What that means is simple: there are - literally - millions of possibilities! The new search helps narrow and fine-tune your results, but still maintains room for creativity and expression within each track."

Knihovna  hudebních skladeb je předmětem pozornosti ve videu
"Adaptive Royalty Free Music"  s podtitulkem:
"Customize to Any Length and Intensity"-

Video najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/royalty-free-music/


V recenzích programu/systému Sonicfire někdy zaniká jeho nejčastější využití, spočívající v kombinaci souboru z knihovny Royalty Free Music a video-souborů, případně kombinaci mluveného textu a zvukového doprovodu. Vzhledem k tomu, že v úvodním videu, věnovaném Sonicfire, je kombinace s videm předvedena, vybral jsem pro vás doporučení na kombinaci Royalty Free Music a PODCASTU. Video najdete pod názvem "Add Music To Podcasts",
na adrese: https://tinyurl.com/y9h26gyg
Autorem je  Larry Jordan, délka videa 3 minuty 40 sec.s
Anotace videa: "Video editing expert, Larry Jordan, discusses how to add music to podcasts and other audio only files. Capture your audience's attention with professional sounding soundtracks."

Úprava délky souboru je prezentována ve videu pod názvem_
"CUSTOMIZE TRACK TO FIT YOUR DESIRED LENGTH - INSTANTLY TRACK INFORMATION".
Najdete ji na adrese:
http://www.smartsound.com/royalty-free-music/Innovation/Lucid+Dreaming/

Změnu tempa výsledné hudební skladby, charakterizuje video
nazvané "How to Change Pitch and Tempo of SmartSound Music",
které najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/support/tutorials/express-track-tutorials#
Autorem je Larry Jordan, délka6 minut 09 sec.
Anotace videa:
"This video tutorial shows you how to adjust the pitch and/or tempo of any SmartSound Music track and still retain its' full customization capability. You won't find any other royalty free music library that can give you this level of customization and creativity."

Významnou částí pracovního okna programu Sonicfire, je "timeline" ( časová osa). Ukázku vložení video-klipu do timeline, najdete, pod názvem"
"Adding Video Clip Audio to your Sonicfire Pro 5 Timeline" na adrese:
https://tinyurl.com/yd8up8rk
Autorem je Larry Jordan,délka videa: 1 minuta 21 sec.s
Anotace: "Larry Jordan explains how to add the audio from your video clip to your Sonicfire Pro 5 timeline. Adjust your video's sound, add music to your video, and export the entire audio clip easily with Sonicfire Pro 5."

Důležitou součástí knihovny Royalty Free Music jsou nejrůznější zvukové efektyPod názvem:
"EXCELLENT MUSIC DESERVES EXCELLENT SOUND EFFECTS"
a s komentářem:
"SmartSound offers great sound effects - the Hitpacks. One is already included with Sonicfire Pro 6, free. These packs offer a vast array of sound effects and production elements to add the perfect accent to every visual event. The files on these packs are designed specifically to work with the "Hit Files" feature in Sonicfire Pro 6 that helps you easily find the right sound for your scene". Add percussive and production element accents at just the right moment in your video."
najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/sound-effects/ 

Dodatek týkající se akcentovaných formátů:
Sonicfire Pro 6 offers you the ability to import a number of video formats. The following are supported formats for Windows:
- AVI
- MOV (requires Quicktime or equivalent installed video codec)
- MP4 (requires Quicktime or equivalent installed video codec)
- MPEG-1
- WMV (highly compressed and will not scrub well)
Compatible Audio Formats (Macintosh & Windows)
- Audio Interchange File Format - AIFF
- MPEG layer 3 - MP3
- SmartSound Audio File - SDS
- SmartSound Music Download Installer - SSDL
- SmartSound Audio Package - SSUP
- WAVE form audio format - WAV
Some file formats are automatically converted when imported into Sonicfire Pro.

Program Sonicfire Pro 6 představuje špičku v dané oblasti. Společně s unikátní knihovou skladeb a patentovaným vyhledávacím systémem, zaslouží pozornost amatérů i profesionálů.
Jak jsem uvedl v úvodu této informace o systému/programu Sonicfire Pro 6, připravuji druhou čát recenze ve formátu "All-in-One Slideshow-review". 
Informaci o vystavení prezentace najdete na adrese: https://digifoto.akamonitor.cz.

V Plzni 1. 6. 2018
Arnošt Katolický

26.4.18

KOMPOZICE v [digitální] fotografii pohledem dvaceti pěti českých fotografů - recenze

Příloha k základní části textu recenze knihy" KOMPOZICE v (digitální) fotografii pohledem 25-ti českých fotografů", nacházející se na adrese:
https://digifoto.akamonitor.cz/2018/04/kompozice-v-digitalnl-fotografii.html

Vybrané volné citáty názorů na téma kompozice ve fotografii, u 25-ti fotografů.
Seznam autorů:
Robert Adamec, Fotograf bez talentu, Luděk Cigének, Karel Cudlín, DiverZant, Gabina Fárová, František Géla, Tomáš Havel, Kamila Hojníkové, ing. Ján Hronský aka Žitý Dodo, Martin Ketner, Marek Kijevský, Magda Bobinie Martinková, Ivan Mladenov, Petr Pazour, Tomáš Princ, Jiří Růžek Lubomír Řezníček, Štěpánka Stein / Salim Issa, Jiří Šiřtař, Radek Štandera, David Těšínský, Daniel Vojtěch, Roman Vondrouš, Jan Zatorsky
Volné citáty názorů:
- Co vlastně kompozice je? Existuje mnoho pouček a pravidel, s kterými jsem se po čas mé fotografické praxe setkal. Pravidlo zlatého řezu. pravidlo třetin, vodicí linie, symetrie atd. Je určité důležité si tato pravidla osvojit a využívat je při tvorbě snímku. Tato pravidla vás naučí vnímat fotografovanou scénu jinak než běžný pozorovatel. Zastávám však názor, že nejen zmíněná pravidla zaručuji úspěšný a kvalitní snímek. Zajímavý snímek vzniká v hlavě autora. Fotografie je pro mé především o fantazii. úhlu pohledu a kreativitě, s jakou dokáže autor přemitnout danou scénu do kvalitního podáni.
- Je třeba začít prohlášením, že univerzální rada na ideální kompozici ve fotografii jednoduše neexistuje. Vždy se jedná o souhrn jednotlivých faktorů, které v celku vytváří bud dobrou, či horší fotografii. Co funguje na fotografii jedné, nemusí působit dobře na jiném, třeba i podobném záběru. Fotografii považuji za subjektivní a pocitovou záležitost. kterou nelze popsat pravidly.
- Kompozice je jeden z nejdůležitějších prvků fotografie. Je to rozloženi motivů a barev v obraze. Rozhoduje o tom. jestli ve vás fotografie vyvolá pocit klidu a nebo určitého napětí. Kompozice dělá z fotografováni pro někoho záležitost naprosto snadnou a přirozenou - ten většinou ani nevi. že komponuje. 
- Jako amatérský fotograf píši tento článek ne proto, abych někoho poučoval ale proto, že se cho podělit o své zkušenost a poznatky. O kompozici bylo mnoho napsáno a záleží na každém z nás. kolik těchto informací dokážeme využil a jak s nimi umíme v praxi pracovat
- Hledám však spíše obsah a kompozici se snažím neřešit násilně, často pozdéji zjistím, že tam některá z těch pravidel automaticky jsou, ale na místě se nezabývám tím. abych některá konkrétní pravidla dodržel; jde mi především o přirozenost. Při fotografování mám vždy nějaký záměr, řadu věci mám naplánovanou. ale někdy se vše dotváří až na místě.
- Fotografie by měla být vypovídající sama o sobě, bez nápomoci různých filtrů, skloněných horizontů a podobných vylepšeni.
- Pokud má fotografie obsah, je to pro mé to nejdůležitější a fotku nepokazí ani slabší kompozice. Fotografuji zejména lidi, zaměřuji se na jejich pocity a výrazy. 
- Já chci něco jiného. než běžný průměr, nechci fotografie, které budou vyhovovat všem; hledám něco, čemu říkám jinost nebo divnost To je něco, co pak může lidi zaujmout.
- Moje rada všem je: dělejte věci tak, jak je cítíte. Jsou základy, které jako fotografové musíte zvládnout. Doporučuji čist. čist a čist. Nebrat však informace jako dogma. Je určité dobré se od skvělých fotografů učit. 
- Základní, všemi opakovaná pravidla určité funguji, a pokud se jimi fotograf řídí, jeho fotografie ve výsledku působí vyváženě. Nikde však není psáno, že toho, aby fotografie „fungovala“, nelze docílit jakkoli jinak. Třeba i za cenu, že se všechna prastará pravidla poruší. 
- Za dobrou kompozici považuji takovou, ve které je fotografovaný objekt přirozeně umístěný a fotografie působí harmonicky. 
- Kompozici dotváří všechny viditelné prvky, které strhávají divákovu pozornost.  
- Hlavni motiv fotografie představuje většinou její nejvýraznější a nejdůležitější část. A to rozměrem, barvou, tvarem nebo ostrosti. Ostatní prvky scény po tem navazuji na tuto část a ustupuj dozadu. do hloubky prostoru ve vztahu jeden k druhému.  
- O tom, jak komponovat svoje vlastni fotografie, rozhodujete jenom vy sami. protože každý vidí svět jinak. Vlastní osobitý pohled je to, čím se lišíme jeden od druhého.
- Kromě kompozice v jednotlivém snímku o ní rád přemýšlím i v měřítku uceleného souboru několika fotografii. Tak jako film využívá střih, může fotografie vyprávět příběh prostřednictvím série několika snímků. 
- Pro práci s kompozici ve své tvorbě nemám svůj rutinní postup, za foťákem pracuji intuitivně, klasická kompoziční pravidla mi prolétávají okem automaticky a konečnou kompozici volím podle konkrétní situace. 
- Přestože je na snímku nejdůležitější hlavní motiv, faktorem, který může zvýšit obrazovou kvalitu, je pozadí. 
- Tato pravidla nás učí mít smysl pro pořádek a umět vyzdvihnout důležité, svým způsobem rozviji i tvořivost. Základem jste ale jen vy. 
- Jsou okamžiky, kdy porušení kompozice je přesné to, co dělá fotografii unikátní. Nebojte se obejít formality, když to považujete za správné, nechte se vést svou intuici. Klíčem ke skvělé kompozici je myšlenka
- Dobrá fotografie je hlavně o emoci a atmosféře, o schopnosti autora vyprávět a vidět, umět vnímat krásu, která tkví mnohdy v naprosté obyčejnosti nebo v něčem, co je na zcela první povšimnutí ošklivé I ošklivost může být svým způsobem zajímavá, citlivě převyprávěna a tím i krásná.
- Když se oprostím od cíle mého vnímání, zcela zásadní těžce definovatelné emoce, miluji a obdivuji na fotografiích další dva atributy, světlo a kompozici
- Kompozici můžeme dle fotografických příruček nastudovat, používat a přesto, nebude-li v nás určitý cit pro fotografii, budou naše díla němá a bez obsahu. 
- Kreativní kompozice mi už zni lépe. Toto slovní spojeni předpokládá, že člověk stojící za hledáčkem fotoaparátu vnese do fotografie kus sebe a svého pohledu na věc. Tím u každého autora vznikne něco jedinečného, osobitého a originálního. Vzniká dílo plné emocí. Pak už jen záleží na divákovi, jak autorův záměr vnímá a jak moc se s nim ztotožní.
- Kvalita fotografa je v jeho fantazii a schopnosti podat snímek jinak, než většina jiných.  
- Snažím se vnést .diváka' přímo do scény prostřednictvím zacíleni pozornosti na daný objekt. To jak ho nakomponuji, není striktně jen o pravidlech, protože všeobecné pravidla někdy rád porušuji
- Určité je dobré znát všechna kompoziční pravidla. Vznikla během fotografického vývoje na základě zkušeností mnoha lidí a během této doby se jednoduše osvědčila. Je dobré je ale znát mimo jme i proto, aby se dala libovolné porušovat.
- Dobrou, výbornou, nebo dokonce skvělou fotku nikdy nedělají kompoziční pravidla. Vždycky v sobě musí mít to .něco", co ji v očích diváků činí zajímavou, výjimečnou, a originální. Fotka se vám prostě bud libí, něčím vás oslovi a nebo naopak Snažím se vždycky fotit tak. aby se mi ta výsledná fotka jednoduše líbila.
- Úkolem fotografa je poskytnout divákům jisté vodítko, mapu (když už mluvím o těch cestách). Já se při komponování svých snímků snažím myslet především na lo. abych pro svůj zrak a zrak svých diváků budova! takové cesty obrazem. které mají smysl. 
- Komponuji zásadně přímo v kameře, téměř nikdy dodatečné neořezávám. 
- Kompozice pro mne nejsou jen třetiny, zlatý řez nebo střed. S těmito prvky samozřejmé pracuji. ale neběhám po scéně s pravítkem, ani o nich nepřemýšlím, místo toho vnímám celkovou harmonii nebo disharmonii obrazu, který vidím v hledáčku.
- Každý prvek na fotografii je součásti kompozice. Postava, objekty po stranách, v pozadí i popředí, barvy, odstíny, stíny, vše, co fotografii harmonizuje nebo disharmonizuje, co ji zklidňuje nebo jí dává napětí a dynamiku.
- Nebojte se vybrat si jen zajímavý kousek scény, použít netradiční úhel pohledu, popřít nějakou zásadní skutečnost v okolí, použit protisvětlo. Jednoduše, oprostěte se od konvencí a pravidel. Tvořte, zkoušejte, experimentujte.
- V rámci fotografického media a se kompozice vyvíjí napříč generacemi a jednotlivým autorskými rukopisy. Doktríny s pevnou a víceméně danou kompozici jsou však překonané a jednotliví autoři si vlastně tak trochu tvoří své vlastni, originální způsoby, jak komponovat ve fotografii.
- Proč se ale na věc nepokusil podívat obráceně - co když tu pravidla nejsou od toho. abychom podle nich komponovali. Co když je mnohem lepši a účinnější komponovat pocitově, tak abychom dosáhli příjemného a vyváženého obrazu a všechna ta pravidle plná čerchovaných čar a šrotováni nám pak jen pomohou vysvětlit, proč je pro náš mozek daná fotografie tak příjemné pokoukání?
- Ale ať už ke kompozici svého snímku máte všechen čas světa nebo jen zlomek sekundy, snažte se ji odvíjet od vašeho subjektu. Krom expozičních hodnot a subjektu samotného se vždy také podívejte na svůj subjekt v kontextu celé scény. Ještě ve vašem hledáčku. Nechte váš mozek, aby všechny ty zlaté řezy a třetinová děleni vyhodnotil za vás a nasměrovat vás k lepši kompozici skrz vaše vlastni pocity. Dejte na své Instinkty.
- Náš mozek vyhodnocuje obraz nezávisle na nás. Vše samozřejmě probíhá ve zlomcích vteřiny. 
- Pokud začínáte více méně od nuly, tak se od něčeho musíte odpíchnout. A to něco jsou právě ta osvědčená objektivní pravidla. Čím více se jich hned na začátku naučíte, tím lépe. 
- Ze všech všeobecně známých pravidel bych přeci jen vyzdvihl jedno, které je dobré mít na paměti stále. Fotografie musí být čistá a jednoduchá. Divák by měl být schopen určit hlavni objekt (popřípadě objekty) a vy ho jako fotograf musíte jasně "vypíchnout". 
- Dobrá fotografie by měla mít příběh. Fotografie je kompozičně správně, splňuje všechna pravidla, dá se i upravovat. Ale i kdyby ničemu z toho nevyhovovala, tak její příběh je tak silný, že fotografie je dobrá.
- Přes všechna pravidla si jednou za čas .ulitnu’ na takzvané nekompozici. Stále dokola používat jen pravidla se může stát nudou a nekompozice může být skvělý lék. 
- Je velmi zajímavé podíval se například na obrazy starých mistrů a analyzovat je. Častokrát trávili rozvrhováním obrazu dlouhé dny a možná vás i překvapí, jak precizně jsou kompozice vypočítané.
- Pracuji intuitivně a i o důležitých věcech se rozhoduji podle pocitu, že to tak má být. Stejné je to i u fotografie. Zlatý řez a nebo jiné kompoziční poučky - nefotografuji podle nich, ale ono to v těch snímcích nakonec je, nechybí. 
- Za ta léta, co fotografuji, jsem většinu pouček o kompozici zúžil do jedné. Dobrá kompozice je taková, kde nic nechybí, ale také. a to hlavně, nic nepřebývá. A speciálně to druhé považuji za největší nástrahu, které musí každý fotograf neustále odolávat. 
- K čemu by byla kompozice, když by člověk neuměl zachytit správný moment, ale cvaknul by třeba  sekundu před tím "magickým okamžikem", a zase špatně kompozičně zachycený magický moment taky není úplně nej. Přesto můj názor: Dobrá kompozice + nemaglcký moment je méně než horši kompozice + magický moment.
- Svět, ve kterém žijeme, má své zákonitosti, nějak je. A nějak je i náš zrak. Z fyziologického hlediska i hlediska našeho  evolučního naprogramování, které v zahradní hadici i na podesáté neomylně rozpozná jedovatého hada. Některé věci přitahují náš zrak více než jiné. A skrze ‘fotoaparát máme navíc k dispozici další možnosti, jak zacílit zrak diváků našich snímků
- Fotografováni je úžasná zábava. Nenechte si ho zkazit poučkami. To nejdůležitější u fotografie je nakonec vzít ten foťák a vyrazit s nim ven. A s každým stisknutím spouště budete blíže tomu, že se sejde vše, co se sejít má a vznikne dobrá fotka. Protože ta nejlepší tam na vás bude někde venku stále čekat.
(Příloha k textu základní části recenze, nacházející se na adrese: 
https://digifoto.akamonitor.cz/2018/04/kompozice-v-digitalnl-fotografii.html)

20.4.18

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti - recenze

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti - recenze
Řadu let monitoruji na své svém neziskovém webovém portálu www.akamonitor.cz, obsah vybraných časopisů a internetových stránek, z oblasti, ke kterým mám profesní vztah ( IT, IS, soc. sítě, Security...) ,  nebo kterým se věnuji pro své potěšení ( fotografie, hry, poker, ... ). V posledních několika letech jsem se na stránkách časopisů a na webových portálech stále častěji setkával s texty, obsahujícími pojmy kryptoměna, bitcoin, blockchain atd. Dlouho mě to nechávalo klidným, texty jsem zaregistroval, ale to bylo všechno. Až do nedávna, kdy jsem se na webu setkal s pojednáním, srovnávajícím internet s blockchainem. To můj zájem o kryptoměny probudilo. Po prostudování několika webových zdrojů, vesměs zaměřených na vybranou část problematiky,  jsem se rozhodl opatřit si knihu, která by mi pomohla získat ucelený obraz o této ( viditelně stále aktuálnější ) tématice. V českém jazyce není mnoho ucelených pojednání o kryptoměnách. Moje volba padla na knihu GRADY "Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti" od autorů D. Stroukala a J. Skalického
Předpokládám, vzhledem k tomu, že jste se dostali k této mé recenzi, že váš zájem o kryptoměnu je podobný.  Podotýkám, že recenze si neklade za cíl hodnocení kryptoměny jako takové, ale kvality knižního zpracování.

Zalíbily se mi otázky, které si autoři položili v úvodu knihy: Lze bitcoin považovat za spolehlivé peníze? Jak se bitcoiny vytváří? Kolik jich je a bude? Kde se dají koupit a jak se s nimi pracuje?
Jde o otázky, které si, dříve či později, položí každý, kdo se rozhodl tématu věnovat větší pozornost. 

Knihu GRADY jsem nejdříve zběžně prolistoval, abych věděl co mne čeká. První, co mne poté napadlo, byla otázka o smysluplnosti mé recenze. Kniha obsahuje - uvnitř i na obalu - citace hodnocení od významných a uznávaných osobností. Hodnocení jsou vesměs pozitivní. Vybírám několik z nich:
- kniha popisuje, informuje a vysvětluje,
- kniha je skvělým úvodem do světa Bitcoinu,
- Bitcoin se stává předmětem zájmu milionů lidí a investorů,
- Bitcoin představuje vstupní dveře do digitálního světa finančních inovací,
- kniha je ideální pro první seznámení s Bitcoinem, neboť se dobře čte a je sympaticky útlá,
- autoři jsou přední odborníci na Bitcoin a kryptoměny obecně,
- kniha se nesnaží lákat čtenáře k neuváženým investicím, atd.
Jediná nesmělá poznámka volá po větším prostoru pro knihu pro začátečníka.  
Přidáme-li k tomu skutečnost, že kniha vychází již po dvou letech v novém, pozměněném a rozšířeném vydání, což svědčí o zájmu čtenářů o tuto knihu, napadá mne otázka: co víc si mohou autoři přát? Co víc je třeba napsat k tomu, aby byla kniha doporučena?
Co je potenciálnímu čtenáři k dispozici, pro jeho rozhodnutí, zda se knize věnovat či ne:
 - produktová webová stránka knihy (  https://www.grada.cz/bitcoin-penize-budoucnosti-9980/ ) obsahuje stručnou anotaci, výběr z obsahu, odkaz na  velmi detailní obsah knihy a odkaz na 15-ti minutové video, v kterém jeden z autorů knihy, D. Stroukal, stručně odpovídá na otázky, týkající se kryptoměn, zejména Bitcoinu,
- přímý odkaz na detailní obsah knihy.
Abych vám usnadnil získání představy o knize, vystavil jsem na svém webu krátkou Slideshow, obsahující: 
- informaci o autorech knihy
- vybraná hodnocení knihy 
- předmluvy k 1. a 2. vydání knihy
- rejstřík technických pojmů
- ukázky vybraných definic základních pojmů
Slideshow najdete na adrese: https://www.akamonitor.cz/sw/bitcoingrada/
Doporučuji zejména využít v přiložené Slideshow kopie Předmluvy k 1. a 2. vydání knihy. Může to být významnou pomocí pro pochopení přístupu autorů k tématu. 
Nemýlím-li se, napadla vás teď otázka: Je kniha snadná pro čtení, nebo náročná?
Odpověď je jednoduchá: "jak pro koho". Záleží na tom s jakým cílem a s jakými předpoklady čtenář ke knize přistupuje.
Cituji slova autora: 
"Zabralo mi skutečně hodně času pochopit, jak spolu celá ta technologie souvisí a proč. K pochopení Bitcoinu je zapotřebí znalost peněžní teorie, open-source programování, distribuovaných sítí a kryptografie - a to je docela velké sousto. Tím se vysvětluje, proč jsou lidé tak zmatení a jak se mohl základem nového peněžního řádu stát protokol."
Obtížnost zvládnutí obsahu knihy souvisí s cílem, s jakým k studiu knihy čtenář přistupuje a jak je disponován. Pokud je čtenář vybaven základní schopností samostatného studia a pokud je jeho cílem získat informace pro praktické využití kryptoměny, bez nároku na hlubší pochopení technologie, lze četbu knihy považovat za snadnou. Znamená to vybrat si odpovídající odstavce knihy. 
Pokud je cílem čtenáře získat komplexní, hlubší přehled základů technologie kryptoměny, musí počítat s vyššími nároky, souvisejícími zejména se specifickou terminologií, kterou já osobně považuji za "jazyk kryptoměny". Pochopení vazeb jednotlivých technických pojmů stojí více přemýšlení. Pro představu doporučuji nahlédnout do přiložené slideshow, obsahující doslovné citace vybraných technických pojmů, použitých v jednotlivých částech knihy.
Co mne z detailního obsahu knihy zejména zaujalo? 
V Úvodu: Peníze budoucnosti. Kdo je Satoshi Nakamoto? Poučné příběhy. Nekryté, ale vzácné. Peníze bez tiskárny. Bitcoin a média. 
V PŘÍRUČCE UŽIVATELE KRYPTOMĚN: Pořízení peněženky. První kroky. Mobilní Bitcoin. Kde bitcoiny koupit , směnárny a burzy. Jak bitcoiny vytěžit, jak bitcoiny ochránit. Jak a kde ho používat. První nákup. Jak na něm vydělat. Jak být anonymní. 
V kapitole EKONOMIE A TECHNOLOGIE KRYPTOMĚN : Ekonomické základy Bitcoinu. Svobodné bankovnictví. Bitcoin jako peníze. Škálování, neškálování a kolosální poplatky. Alternativní kryptoměny. Je libo anonymitu? CryptoNote v praxi.  Virtuální mašina jménem Ethereum. Další kryptoplatformy.
V kapitole BUDOUCNOST BITCOINU: Možné problémy. Je bitcoinů málo? Není málo adres? Regulace EU pro, Čína proti, Nové trhy. Byznys jménem Bitcoin. Soukromé blockchainy. Válka o Bitcoin. 
Velmi cenné jsou rady týkající se tvorby a realizace strategií nákupu a prodeje Bitcoinu. Pro vážnější zájemce je v knize několik doporučení pro strategii těžby Bitcoinů. Stejně jako informace týkající se burzy a směnáren kryptoměny. 
Autoři vás naučí monitorovat a analyzovat dění na trzích kryptoměn. 
Kniha obsahuje celou řadu cenných odkazů na internetové zdroje, přiřazených k jednotlivým dílčím tématům.
Media představují velmi silný faktor, ovlivňující vývoj vztahu veřejnosti ke kryptoměnám. Autoři proto věnují pozornost i vztahu medií k Bitcoinu. Vyvracejí  nejrůznější mýty, které vývoj kryptoměn, zejména Bitcoinu, provázejí.
Příručka uživatele kryptoměn je velmi hodnotným návodem pro praktické aktivity s krytoměnami.
Část kapitoly Ekonomika Technologie je někde náročným, ale nezbytným materiálem, potřebným pro pochopení systému fungování kryptoměny jako celku.  
Komu je kniha určena?
Jak vyplývá z výše uvedeného, nelze knihu jednoznačně přiřadit výlučně k začátečníku, ani k pokročilému čtenáři. Jeden i druhý, najde v knize poznatky, které mu poslouží pro dosažení cíle, s kterým ke studiu knihy přistupuje. Doporučuji proto knihu nejdříve zběžně pročíst, vybrat si - podle cíle s jakým ke knize přistupuji - odpovídající části, kterým se bude třeba věnovat podrobně. Pro hlubší studium může pomoci výpis základních definic, aby byly po ruce v okamžiku, kdy jsou použity v určitých souvislostech.
Druhé vydání knihy se od prvního liší. Cituji autora: " Doplnili jsme text tak, aby odpovídal současnosti, kdekoliv to bylo jen možné. Vedle toho přibyly i některé celé kapitoly. V první části, která popisuje historii Bitcoinu, přibylo pár stran o letech 2016 a 2017. Druhá část, která je příručkou pro začátečníky, zůstaly kapitoly v původní podobě, byly pouze aktualizovány. V třetí části jsme doplnil i několik aktuálních témat která nově hýbala bitcoinovým světem. Největší změnou je pak celá velká kapitola o dalších kryptoměnách, které se Honza ujal s pečlivostí sobě vlastní. "
Autoři jsou nadšenými propagátory kryptoměn a odpůrci centralizace a regulace. Budoucnost Bitcoinu vidí pozitivně, i když předpokládají, že na jeho další cestě ho čeká nejedna bitva s odpůrci. Cituji z doslovu: "přestože první ( pozn. Bitcoin ) má výhodu, neznamená to nutně, že nemůže přijít lepší konkurence". Bitcoin považují autoři je zajímavou inovací, která "právě nyní hledá své miliony způsobů využití." Jsou přesvědčeni, že je najde. Spoléhají na to, že "lidská kreativita ve svobodném světě jc nekonečná."
Moje doporučení
Pro autory a redaktory:
- Rady a doporučení autorů knihy jsou pro běžnou praxi nákupu, prodeje, uschovávání kryptoměny a pro volbu odpovídajících strategií, v stávající podobě plně vyhovující. Pokud se týče podrobnějšího poznání "hlubin" Bicoinu, doporučuji zvážit možnost doplnění knihy o schemata procesního a systémového pohledu na danou problematiku.  
- Doporučuji zvážit možnost zařazení krátkého přehledu tématiky do úvodu, vyjádřeného ( s vědomím možné nepřesnosti ) co možná "nejlidověji". Poslouží to lepšímu pochopení první části knihy, věnované historii kryptoměn s využitím příběhů. Zvýší se tím přínos lepšího pochopení pojednání z historie kryptoměn.
Pro čtenáře:
- Doporučuji během studia sledovat obsah vybraných webových stránek.
- Sledování vývoje hodnoty Bitcoinu, ukazatelů, které ho ovlivňují a které Bitcoin zpětně ovlivňuje, pomůže snadnějšímu pochopení mechanismu a funkce kryptoměny.
Pro všechny, kdo se nechají zlákat a stanou se aktivními účastníky "hry", chci zdůraznit, že svět krytoměn je plný rizik a řada doporučení autorů mají tudíž nesmírnou cenu.
Kniha je nesmírně inspirativní. Bohužel nejsem v situaci, kdy bych si mohl ve větší míře ověřit praktické rady obsažené v knize. Každopádně jsem se začal výrazně více zajímat o dění v oblasti kryptoměn. Přihlásil jsem se do kurzu Bitcoinu, stáhl jsem si řadu www stránek, pojednávajících o Bitcoinu, zřídil jsem si vlastní peněženku, přihlásil jsem se k odběru několika newsletterů, atd. Počítejte s tím, že jakmile si "přičichnete, jen tak vám to neprojde" :-). Je to zvláštní svět, plný zajímavostí, radosti i rizik, který vás může silně zaujmou na hezky dlouhou dobu.  
Na závěr cituji z doslovu ke knize: 
"Na své zatím krátké cestě dějinami zažil Bitcoin růsty i pády. Zájem o něj však roste. A lidé ho používají čím dál více. A to navzdory tomu, že musí z donucení používat státní alternativu. Také v následujících letech bude prožívat své krize." "Je nesmírně důležité, aby stál Bitcoin na pevných základech."
"Pomalu se vyjasňují regulace, graduje debata o tom, jak zvýšit množství transakcí, které lze v síti uskutečnit vznikají zajímavější alternativy. Stále více lidí bitcoiny přijímá a používá. Některým lidem doslova zachraňuje životy."
Na závěr mi zbývá pouze potvrdit své  doporučující stanovisko a vyjádřit souhlas s hodnocením knihy ze strany významných osobností, jejichž názory jsou v knize citovány.
Všem těm, kteří se nechají "zlákat" ke vstupu do "minového pole" kryptoměn, hodně bezpečí a úspěchů.
doc. Arnošt Katolický, Plzeň 20. 4. 2018.

3.11.17

Drony - fotografování z ptačí perspektivy (Recenze 2)

Drony - fotografování z ptačí perspektivy (Recenze 2)
Co všechno potřebujete vědět o dronech a jejich využití pro leteckou fotografii a video
Petr Jan Juračka a kolektiv. Vydala Grada Publishing, a.s.
Počet stran 108. První vydáni. Praha 2017
Pokračování 1. části recenze (http://newbooks.akamonitor.cz).

V této knize naleznete shrnutí současných hlavních poznatků o tom, co drony jsou, jak létají, jak se ovládají a hlavně - jak se s nimi fotografuje a natáčí videa. Dozvíte se také, jaká jsou základní pravidla platná v České republice a Evropě, kdy potřebujete licenci Úřadu civilního letectví a kdy nikoliv. V neposlední řadě se autoři rozhodli nastínit i budoucnost dronů ve výzkumu a průmyslu.

Jako hlavní autor ( editor ) je uveden fotograf, biolog a cestovatel, Petr Jan Juračka, který už v oboru představuje celebritu, což dokazuje nejen svým výkladem, ale i pozoruhodnými fotografiemi v knize. 

Opisovat obsah knihy by nebudu. V 1. části recenze jsem doporučil čím začít při hledání informací o obsahu knihy o dronech. Já se mohu věnovat širší celkové charakteristice knihy. Autoři mi jistě prominou, že v textu - ve snaze o přiblížení obsahu a způsobu podání knihy - používám volné citace.

Drony již nejsou výsadou několika zasvěcených odborníku či nadšených amatérů, ale dostanou se do rukou i lidem, kteří s nimi doposud neměli žádnou zkušenost. Mnoho dronů tak konči v lepším případě na stromech, v horším na střechách budov či drátech elektrického vedení. Čas od času tak špatně pilotované drony mohou způsobovat zraněni kolemjdoucích osob či dokonce jejich pilotů.

Skutečnost, že až v posledních několika letech zaznamenaly malé, dálkově řízené bezpilotní drony veliký rozmach, má za společného jmenovatele hned několik důležitých vědecko-technických pokroků

Autoři v knize odpovídají na otázku, co bránilo dřívějšímu rozšíření dronů a proč se s nimi až nyní masově setkáváme v mnoha oborech, kde bychom to před nedávném nečekali? S odpověďí na tuto otázku pomůže fyzika a matematika. Jmenovitě vědní obory Teorie dynamických systémů, který jde ruku v ruce s Teorií řídicích systémů. Oba obory spojují fyziku a matematiku a zabývají se analýzou toho, jak se dá nějaký systém (stroj) matematicky popsat a jak se dá automaticky  (jiným strojem, tzv. regulátorem) řídit. Autoři to dokumentují na příkladu kvadrokoptéry tak malé, jako je DJI Phantom. Ta ke svému řízení potřebuje zpětnou vazbu až 100x rychlejší, než kolik je člověk schopen zajistit. S tím souvisí druhý problém - kvadrokoptéra je tzv. nestabilní systém - pokud ji přestaneme aktivně řídit, její let obvykle rychle končí nehodou. A především - dlouhou dobu čekalo na malé, integrované a dostatečné rychlé mikropočítače a senzory, bez kterých by dnešní drony nemohly létat.

Autoři stručně a jasně odpovídají na otázku z čeho se skládá multikoptéra?
Charakterizují její jednotlivé součástky, uvádějí jejich funkci a radí jak o ně pečovat Probírají zejména témata: autopilot, dálkový ovladač, příslušenství pro kvalitní přenos obrazu na zem, GPS tracker, efektivní dobíjení a rozličné prvky zvyšujících bezpečnost provozu dronu..

Velkou pozornost věnují autoři problematice vibrace. Vibrace bývají hlavním důvodem špatných letových vlastností a nekvalitních záznamů z kamery. 

Moje dojmy z četby knihy Grady DRONY jsou jednoznačně kladné. Je to do značné míry proto, že jsem v situaci, kdy bych si rád technologii dronů v praxi vyzkoušel. S tématem dronů jsem přišel do styku před 3 léty, kdy jsem si pořídil mikropočítač Raspberry Pi2 ( později Pi3) a studoval jsem jeho možné využití. Přiznám se, že jsem si představoval své seznámení s dronem přesně tak, jak to popisuje Petr Juračka ve své knize slovy: 
"Když jsem si dron kupoval, myslel jsem si. že je to prostě další fotografické příslušenství. Že si jako vždy načtu nějaký ten manuálek a budu hned fotit jako šampión. Cha-chá. chyba lávky. Přestože rád experimentuji s různými sofistikovanými fotografickými technikami, nic nebylo ani zlomkově tak komplikovaně a složité, jako dostat kameru do vzduchu a zase s ni přistát bezpečně na zemi." V jiném místě knihy píše: 
"Svrbění prstů a těšení se na první vzlet končí totiž obvykle nějakým nezdarem, nezřídka zraněním. Jakkoliv jsou moderní drony autonomní a chytré, stále je to člověk, kdo stroj ovládá. A pokud ten člověk neví o dronech dostatečně mnoho, na průšvih je zaděláno."
Jeden z poznatků, který jsem si uvědomil až při čtení knihy, zní? "Fotit a filmovat svět z vrtulníku, ať už to vypadá jakkoliv jednoduše, není sranda. Cesta, kterou jsem si prošel, nebyla krátká a rozhodně není u konce."

Jedním ze základních hesel vojenského i civilního letectví je "Bezpečnost především’ A ne ní divu, neboť jakákoliv chyba v předletové přípravě anebo samotném letu může skončit neštěstím. Přestože jsou drony oproti pilotovaným strojům řadové bezpečnější, toto pravidlo platí zcela stejně. I sebemenší chyba může skončit pádem dronu, znamenajícím obvykle jeho devastaci a značná rizika pro osoby i majetek v místě dopadu. Dobrý pilot by tak měl startovat pouze v případě, že jsou splněny přesně stanovené podmínky, vycházející z praktických zkušeností autorů.

Malé upřesnění části textu charakteristiky knihy DRONY vydavateůstvím GRADA. V textu se píše: " ... Létání s drony má mnoho specifik, bez nezbytných základních znalostí, nejen fyziky, ale i správného nastavení kamer, využívajícího každého paprsku slunečního světla, to prostě nejde...."
Létání s drony má opravdu mnoho specifik, ale s knihou DRONY od GRADY, kde s vámi hovoří autoři srozumitelným jazykem, bez zbytečných definic a vzorců, je můžete zvládnout poměrně snadno. Kniha obsahuje mnoho cenného jak pro začátečníky, tak pro poloprofesionály. Při tom nejde o "skripta", ale jde spíš o vyprávění, které se docela dobře čte. Příběhy z praxe jsou doplněny o řešení nastalých problémů. Jde o rady, které mohou ochránit  ochránit čtenáře od podobných trablů.

V podtitulku knihy je zdůrazněno využití DRONU pro leteckou fotografii a video. Nahlédnutím do obsahu knihy zjistíte, že to není zdaleka všechno.

Autoři radí jak se starat o dron, jak řešit problémy s komerčním využitím, legislativou a podobně. Autoři nezabíhají příliš do podrobností, přesto kvalitně poskytnou základní informaci - a napovídají čtenáři s hlubším zájmem jak a kde najde podrobnější informace.

Druhá část knihy představuje něco nového: několik autorů tu popisuje svoje zážitky z fotografování drony, často velmi dobrodružné a na exotických lokalitách. Obsah této části není zdaleka izolovanou částí, protože obsahově navazuje na část první. Chrakteristika dojmů z úspěchů ve fotografování je prolnuta informacemi o řešených technických ( ale i jiných ) problémech.
Pozoruhodné fotografie jsou doplněny popisem okolností, za nichž byly pořízeny, včetně informací o nastavení kamery.

Část věnovaná fotografování představuje velmi cennou, zejména pro toho, kdo už není tak úplný začátečník. Najde v knize mnoho užitečných rad a postřehů.

Ve vědě se drony těší velké oblibě, ať už pro jejich relativně nelehké řízení a zajímavé letové vlastnosti, které jsou výzvou pro konstruktéry, tak i jako nosiči pro senzory a kamery, z čehož těží převážně vědci v oblastech jako je  umělá inteligence ale třeba i zemědělství, mobilní robotiky atd. Drony nabízejí pomoc při živelních katastrofách, automatických inspekcích a u bezpečnostních složek.

Nemusíme se ale omezovat jen na běžné kamery, právě naopak. |e mnoho jiných zajímavých senzorů, které nám ve spojení s dronem mohou poskytnout cenně informace. Prostorové dálkoměry (LIDARy). jaké jsme donedávna mohli vidět jen např. na střechách futuristických automaticky řízených aut. se již také dostávají do vzduchu. 
Bylo jen otázkou času, kdy někoho napadne pověsit pod dron namísto kamery zdroj světla. Ať již se jedná o externí fotografický blesk, anebo výkonné trvalé světlo, nabízí toto řešení neotřelý a kreativní nástroj, zejména v kombi-naci s dlouhým expozičním časem fotoaparátu na stativu. 

Autoři upozorňují na skutečnost, že získat souhlas k plnohodnotné letecké práci je proces na několik měsíců. Popisují jednotlivé fáze. Seznam držitelů povolení k létání i těch, co již mají LP, lze najít na webu Úřadu civilního letectví http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota na-palube/evidence.

Výrobci se předhánějí ani ne tak ve vývoji dronů samotných. jako v tom, jak dobrou mohou nést kameru a jak spolehlivé a hlavně pohodlně přenášejí obraz na zem

Velkou pozornost věnují autoři základům letecké fotografie. Zdůrazňují. že světlo, a tedy i způsob, jakým s ním fotograf aktivně pracuje, před stavuje i dnes nejdůležitější faktor ovlivňující výsledek celého snažení. Druhým faktorem, hned v těsném závěsu, je pak skladba fotografie neboli kompoziceJe potřeba mít na paměti, že podmínky, které obvykle nejvíce vyhovují pří focení ze země. mohou pří focení shora značné ztratit na atraktivitě.
Tak na příklad, při focení z dronu je třeba přemýšlet nad reliéfem terénu či tvarem objektu a nad jejich nasvícením.
Knížka se zabývá drony a v tomto ohledu se jedná především o fotografování krajinných celků, případně měst a budov. Mimo jiných pravidel, nejčastěji v kompozici takových snímků sledujeme pravidlo tří plánů, tedy popředí, středního plánu a pozadí. Toto „pravidlo“ vám pomůže udržet vjem prostoru a jeho hloubku. 

Stabilizace fotoaparátu na nepředvídateiné se zmítajícím dronu je těžký úkol.  Zviáště u menších dronů je třeba mít na paměti. že proud vzduchu od vrtulí je silný a dokáže velmi výrazné vychylovat fotoaparát i jeho závěs.  
Autoři upozorňují, že drony pro natáčení videi jsou většinou velmi komplexní a pro natočeni klidného a technicky perfektního videa si většinou s levným řešením nevystačíte.

Autorka Marie Bulínová radí využívat fotografické inspirace ze světa. Pro čtenáře připravila výběr zdrojů. Cituji: "Orientovat se v současném spektru světové fotografie z dronu je celkem fuška, a proto jsem pro vás sestavila takový průřez. Nemusíte trávit hodiny prohlížením fotek zavedených fotografů a snímků oceněných v rámci prestižních soutěží - já to za vás probrala". 
Fotografie a filmy pořízené drony se těší velké oblibě. Své výstupy dnes můžete publikovat na bezpočtu internetových serverů. 
Seznam vybraných serverů uvádím na závěr první části recenze.

Autoři předem upozorňují, že v textu týkajícím se nastavení dronu, nenajdete konkrétní návod. Je třeba zkoušet různé varianty pro daný stroj (vyvážení). Pro dlouhé expozice je třeba uvažovat nad nastavením trochu jinak než u natáčeni videi.

Pozornost věnují autoři letecké panoramatické a sférické fotografii.
Na složení výsledného snímku existují jak programy zdarma, tak placené profesionální. Panoramatické záběry doporučují autoři fotit za bezvětří, vítr má za následek nepatrné změny pozice koptéry. 

Letecké video nemusí být nutně statické. Záběr bez pohybu dronu je vhodný např. při kolmém pohledu dolů na zem nebo filmujemeli nějakou scénu, která je akční sama o sobě. Dron ale umožňuje velmi efektní změnu perspektivy v průběhu záběru, je-li pohyb dobře zvolen a koresponduje s povahou scény. Ať již budete dronem pohybovat jakkoliv, hlavní je plynulost tohoto pohybu.

V knize je věnována pozornost turistice a jmenovitě cestování s dronem.
Dron správné sbalit do odpovídajícího batohu tak, aby nedošlo k )eho poškozeni béhem túry, pečlivé přibalit i vysílačku, baterie, vrtule, nezapomenout na kabely, externí monitor, systém pro přenos obrazu atd. To vše stojí čas, váhu na zádech, a především četná zklamáni v oka mžicích, kdy se néco z nezbytných položek zapomene doma.  Doslova přelomovým dronem se na sklonku roku 2016 stal skládací dron DJI Mavic. Ve složeném stavu nezabere v batohu více místa než fotoaparát s objektivem. 

Autoři vykonali velký kus autorské, ale - svým způsobem - i pedagogické práceAutorům knihy je jasné, že vývoj technologií jde dopředu každým dnem, a že tato kniha bude zastaralá už v den, kdy vyjde. Ale základní poznatky, které čtenáře navedou k bezpečnému létání, zůstávají již několik let stejné.

Aby autoři alespoň částečně čelili zubu času, rozhodli se k této knize udělat webovou stránku. Publikují zde novinky a aktualizují odkazy na současné online zdroje v češtině i angličtině, včetně sociálních sítí. Naleznete ji na adrese http://petr.juracka.eu/drony.

Autoři se nevyhnuli ani otázce "Co nás teprve čeká?".  Cituji: "Pojďme si zavěštit. Kdybychom měli jednou větou shrnout, co nás čeká, řekneme jen, že „To nejlepší máme teprve před sebou“. Tím samozřejmě nechtějí čtenáře odrazovat od pořízení nového dronu. Dostáváme se do doby, kdy drony přestávají být pouhými modely na dálkové ovládání a začínají se podobat spíše chytrým robotům ve vzduchu." Autoři představují "několik střípků" z poslední doby a na jejich základě se pokouší odhadnout, co tento nový obor čeká.

Dron budoucnosti si autoři představují jako - cituji "malý bezpečný stroj řízený počítačem v podobě chytrého telefonu, který bude vždy (venku i uvnitř) znát svoji pozici v prostoru, bude vědět o svém okolí a bude létat samostatně. Nenabourá do zdi nebo do kolemjdoucích osob a vždy se bezpečně vrátí na místo startu, i když zrovna nebude v dosahu."

Kompletní letuschopny dron s dostatečně silným výkonem pro kameru a s použitelnou stabilitou lze diky prudce klesajícím cenám koupit již do 30 tisíc korun. Petr Juračka však radí: "Nekupujte ale nic, o čem se nedočtete pochvalné recenze. Pro vaše googlování doporučuji pro začatek hesla Team Black Sheep, ArduCopter a Hobby King. Zároveň všem zájemcům doporučuje vstup do české facebookové skupiny RCkopter, kterou založil právě pro sdíleni zajimavých odkazů a informaci ze světa.

Na závěr knihy uvádí Petr Juračka několik cenných doporučení, jak on říká: "pár rad naprostého laika dalším laikům." za základ považuje hodně číst. Ani ne tak knihy (tedy, krom této, že...), ani časopisy, ale zahraniční internetová fóra. To proto, že tato technika se vyvíjí zatím příliš rychle a okrajově pro tištěná média. Přestože se již jedná o odvětví s komerčními řešeními, stále se musí bohatě pájet, počítat napětí, programovat řídicí jednotku. 

K formě a struktuře knihy hlavní autor uvádí "Rozhodl jsem se zde publikovat výběr z mého velmi žoviálniho deníku. Ne proto, abych odradil připadne další zájemce (naopak’), ale abych podobným tragédům. jako jsem já. předem naznačil, co je na fotografické cestě do oblak může potkat. Mohli jsme tuto knihu pojmout jako učebnici, jako manuál plný informací, co se smí a co ne, popřípadě co by mohlo špatně dopadnout. Máme ale za to, žo to nejlepší je osobni skutečný příběh, osobní zpověď opravdových události, tvoří tu správnou přidanou hodnotu. Tak si ta naše zakopnutí v počátcích létání pořádně užijte." 
(Poznámka: 1. část recenze najdete ve weblogu http://newbooks.akamonitor.cz)