PLNÉ TEXTY

Weblog je určen k publikování plných textů recenzí. Weblog je součástí zpravodajského a vzdělávacího portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. Arnoštem Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.11.17

Drony - fotografování z ptačí perspektivy (Recenze 2)

Drony - fotografování z ptačí perspektivy (Recenze 2)
Co všechno potřebujete vědět o dronech a jejich využití pro leteckou fotografii a video
Petr Jan Juračka a kolektiv. Vydala Grada Publishing, a.s.
Počet stran 108. První vydáni. Praha 2017
Pokračování 1. části recenze (http://newbooks.akamonitor.cz).

V této knize naleznete shrnutí současných hlavních poznatků o tom, co drony jsou, jak létají, jak se ovládají a hlavně - jak se s nimi fotografuje a natáčí videa. Dozvíte se také, jaká jsou základní pravidla platná v České republice a Evropě, kdy potřebujete licenci Úřadu civilního letectví a kdy nikoliv. V neposlední řadě se autoři rozhodli nastínit i budoucnost dronů ve výzkumu a průmyslu.

Jako hlavní autor ( editor ) je uveden fotograf, biolog a cestovatel, Petr Jan Juračka, který už v oboru představuje celebritu, což dokazuje nejen svým výkladem, ale i pozoruhodnými fotografiemi v knize. 

Opisovat obsah knihy by nebudu. V 1. části recenze jsem doporučil čím začít při hledání informací o obsahu knihy o dronech. Já se mohu věnovat širší celkové charakteristice knihy. Autoři mi jistě prominou, že v textu - ve snaze o přiblížení obsahu a způsobu podání knihy - používám volné citace.

Drony již nejsou výsadou několika zasvěcených odborníku či nadšených amatérů, ale dostanou se do rukou i lidem, kteří s nimi doposud neměli žádnou zkušenost. Mnoho dronů tak konči v lepším případě na stromech, v horším na střechách budov či drátech elektrického vedení. Čas od času tak špatně pilotované drony mohou způsobovat zraněni kolemjdoucích osob či dokonce jejich pilotů.

Skutečnost, že až v posledních několika letech zaznamenaly malé, dálkově řízené bezpilotní drony veliký rozmach, má za společného jmenovatele hned několik důležitých vědecko-technických pokroků

Autoři v knize odpovídají na otázku, co bránilo dřívějšímu rozšíření dronů a proč se s nimi až nyní masově setkáváme v mnoha oborech, kde bychom to před nedávném nečekali? S odpověďí na tuto otázku pomůže fyzika a matematika. Jmenovitě vědní obory Teorie dynamických systémů, který jde ruku v ruce s Teorií řídicích systémů. Oba obory spojují fyziku a matematiku a zabývají se analýzou toho, jak se dá nějaký systém (stroj) matematicky popsat a jak se dá automaticky  (jiným strojem, tzv. regulátorem) řídit. Autoři to dokumentují na příkladu kvadrokoptéry tak malé, jako je DJI Phantom. Ta ke svému řízení potřebuje zpětnou vazbu až 100x rychlejší, než kolik je člověk schopen zajistit. S tím souvisí druhý problém - kvadrokoptéra je tzv. nestabilní systém - pokud ji přestaneme aktivně řídit, její let obvykle rychle končí nehodou. A především - dlouhou dobu čekalo na malé, integrované a dostatečné rychlé mikropočítače a senzory, bez kterých by dnešní drony nemohly létat.

Autoři stručně a jasně odpovídají na otázku z čeho se skládá multikoptéra?
Charakterizují její jednotlivé součástky, uvádějí jejich funkci a radí jak o ně pečovat Probírají zejména témata: autopilot, dálkový ovladač, příslušenství pro kvalitní přenos obrazu na zem, GPS tracker, efektivní dobíjení a rozličné prvky zvyšujících bezpečnost provozu dronu..

Velkou pozornost věnují autoři problematice vibrace. Vibrace bývají hlavním důvodem špatných letových vlastností a nekvalitních záznamů z kamery. 

Moje dojmy z četby knihy Grady DRONY jsou jednoznačně kladné. Je to do značné míry proto, že jsem v situaci, kdy bych si rád technologii dronů v praxi vyzkoušel. S tématem dronů jsem přišel do styku před 3 léty, kdy jsem si pořídil mikropočítač Raspberry Pi2 ( později Pi3) a studoval jsem jeho možné využití. Přiznám se, že jsem si představoval své seznámení s dronem přesně tak, jak to popisuje Petr Juračka ve své knize slovy: 
"Když jsem si dron kupoval, myslel jsem si. že je to prostě další fotografické příslušenství. Že si jako vždy načtu nějaký ten manuálek a budu hned fotit jako šampión. Cha-chá. chyba lávky. Přestože rád experimentuji s různými sofistikovanými fotografickými technikami, nic nebylo ani zlomkově tak komplikovaně a složité, jako dostat kameru do vzduchu a zase s ni přistát bezpečně na zemi." V jiném místě knihy píše: 
"Svrbění prstů a těšení se na první vzlet končí totiž obvykle nějakým nezdarem, nezřídka zraněním. Jakkoliv jsou moderní drony autonomní a chytré, stále je to člověk, kdo stroj ovládá. A pokud ten člověk neví o dronech dostatečně mnoho, na průšvih je zaděláno."
Jeden z poznatků, který jsem si uvědomil až při čtení knihy, zní? "Fotit a filmovat svět z vrtulníku, ať už to vypadá jakkoliv jednoduše, není sranda. Cesta, kterou jsem si prošel, nebyla krátká a rozhodně není u konce."

Jedním ze základních hesel vojenského i civilního letectví je "Bezpečnost především’ A ne ní divu, neboť jakákoliv chyba v předletové přípravě anebo samotném letu může skončit neštěstím. Přestože jsou drony oproti pilotovaným strojům řadové bezpečnější, toto pravidlo platí zcela stejně. I sebemenší chyba může skončit pádem dronu, znamenajícím obvykle jeho devastaci a značná rizika pro osoby i majetek v místě dopadu. Dobrý pilot by tak měl startovat pouze v případě, že jsou splněny přesně stanovené podmínky, vycházející z praktických zkušeností autorů.

Malé upřesnění části textu charakteristiky knihy DRONY vydavateůstvím GRADA. V textu se píše: " ... Létání s drony má mnoho specifik, bez nezbytných základních znalostí, nejen fyziky, ale i správného nastavení kamer, využívajícího každého paprsku slunečního světla, to prostě nejde...."
Létání s drony má opravdu mnoho specifik, ale s knihou DRONY od GRADY, kde s vámi hovoří autoři srozumitelným jazykem, bez zbytečných definic a vzorců, je můžete zvládnout poměrně snadno. Kniha obsahuje mnoho cenného jak pro začátečníky, tak pro poloprofesionály. Při tom nejde o "skripta", ale jde spíš o vyprávění, které se docela dobře čte. Příběhy z praxe jsou doplněny o řešení nastalých problémů. Jde o rady, které mohou ochránit  ochránit čtenáře od podobných trablů.

V podtitulku knihy je zdůrazněno využití DRONU pro leteckou fotografii a video. Nahlédnutím do obsahu knihy zjistíte, že to není zdaleka všechno.

Autoři radí jak se starat o dron, jak řešit problémy s komerčním využitím, legislativou a podobně. Autoři nezabíhají příliš do podrobností, přesto kvalitně poskytnou základní informaci - a napovídají čtenáři s hlubším zájmem jak a kde najde podrobnější informace.

Druhá část knihy představuje něco nového: několik autorů tu popisuje svoje zážitky z fotografování drony, často velmi dobrodružné a na exotických lokalitách. Obsah této části není zdaleka izolovanou částí, protože obsahově navazuje na část první. Chrakteristika dojmů z úspěchů ve fotografování je prolnuta informacemi o řešených technických ( ale i jiných ) problémech.
Pozoruhodné fotografie jsou doplněny popisem okolností, za nichž byly pořízeny, včetně informací o nastavení kamery.

Část věnovaná fotografování představuje velmi cennou, zejména pro toho, kdo už není tak úplný začátečník. Najde v knize mnoho užitečných rad a postřehů.

Ve vědě se drony těší velké oblibě, ať už pro jejich relativně nelehké řízení a zajímavé letové vlastnosti, které jsou výzvou pro konstruktéry, tak i jako nosiči pro senzory a kamery, z čehož těží převážně vědci v oblastech jako je  umělá inteligence ale třeba i zemědělství, mobilní robotiky atd. Drony nabízejí pomoc při živelních katastrofách, automatických inspekcích a u bezpečnostních složek.

Nemusíme se ale omezovat jen na běžné kamery, právě naopak. |e mnoho jiných zajímavých senzorů, které nám ve spojení s dronem mohou poskytnout cenně informace. Prostorové dálkoměry (LIDARy). jaké jsme donedávna mohli vidět jen např. na střechách futuristických automaticky řízených aut. se již také dostávají do vzduchu. 
Bylo jen otázkou času, kdy někoho napadne pověsit pod dron namísto kamery zdroj světla. Ať již se jedná o externí fotografický blesk, anebo výkonné trvalé světlo, nabízí toto řešení neotřelý a kreativní nástroj, zejména v kombi-naci s dlouhým expozičním časem fotoaparátu na stativu. 

Autoři upozorňují na skutečnost, že získat souhlas k plnohodnotné letecké práci je proces na několik měsíců. Popisují jednotlivé fáze. Seznam držitelů povolení k létání i těch, co již mají LP, lze najít na webu Úřadu civilního letectví http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota na-palube/evidence.

Výrobci se předhánějí ani ne tak ve vývoji dronů samotných. jako v tom, jak dobrou mohou nést kameru a jak spolehlivé a hlavně pohodlně přenášejí obraz na zem

Velkou pozornost věnují autoři základům letecké fotografie. Zdůrazňují. že světlo, a tedy i způsob, jakým s ním fotograf aktivně pracuje, před stavuje i dnes nejdůležitější faktor ovlivňující výsledek celého snažení. Druhým faktorem, hned v těsném závěsu, je pak skladba fotografie neboli kompoziceJe potřeba mít na paměti, že podmínky, které obvykle nejvíce vyhovují pří focení ze země. mohou pří focení shora značné ztratit na atraktivitě.
Tak na příklad, při focení z dronu je třeba přemýšlet nad reliéfem terénu či tvarem objektu a nad jejich nasvícením.
Knížka se zabývá drony a v tomto ohledu se jedná především o fotografování krajinných celků, případně měst a budov. Mimo jiných pravidel, nejčastěji v kompozici takových snímků sledujeme pravidlo tří plánů, tedy popředí, středního plánu a pozadí. Toto „pravidlo“ vám pomůže udržet vjem prostoru a jeho hloubku. 

Stabilizace fotoaparátu na nepředvídateiné se zmítajícím dronu je těžký úkol.  Zviáště u menších dronů je třeba mít na paměti. že proud vzduchu od vrtulí je silný a dokáže velmi výrazné vychylovat fotoaparát i jeho závěs.  
Autoři upozorňují, že drony pro natáčení videi jsou většinou velmi komplexní a pro natočeni klidného a technicky perfektního videa si většinou s levným řešením nevystačíte.

Autorka Marie Bulínová radí využívat fotografické inspirace ze světa. Pro čtenáře připravila výběr zdrojů. Cituji: "Orientovat se v současném spektru světové fotografie z dronu je celkem fuška, a proto jsem pro vás sestavila takový průřez. Nemusíte trávit hodiny prohlížením fotek zavedených fotografů a snímků oceněných v rámci prestižních soutěží - já to za vás probrala". 
Fotografie a filmy pořízené drony se těší velké oblibě. Své výstupy dnes můžete publikovat na bezpočtu internetových serverů. 
Seznam vybraných serverů uvádím na závěr první části recenze.

Autoři předem upozorňují, že v textu týkajícím se nastavení dronu, nenajdete konkrétní návod. Je třeba zkoušet různé varianty pro daný stroj (vyvážení). Pro dlouhé expozice je třeba uvažovat nad nastavením trochu jinak než u natáčeni videi.

Pozornost věnují autoři letecké panoramatické a sférické fotografii.
Na složení výsledného snímku existují jak programy zdarma, tak placené profesionální. Panoramatické záběry doporučují autoři fotit za bezvětří, vítr má za následek nepatrné změny pozice koptéry. 

Letecké video nemusí být nutně statické. Záběr bez pohybu dronu je vhodný např. při kolmém pohledu dolů na zem nebo filmujemeli nějakou scénu, která je akční sama o sobě. Dron ale umožňuje velmi efektní změnu perspektivy v průběhu záběru, je-li pohyb dobře zvolen a koresponduje s povahou scény. Ať již budete dronem pohybovat jakkoliv, hlavní je plynulost tohoto pohybu.

V knize je věnována pozornost turistice a jmenovitě cestování s dronem.
Dron správné sbalit do odpovídajícího batohu tak, aby nedošlo k )eho poškozeni béhem túry, pečlivé přibalit i vysílačku, baterie, vrtule, nezapomenout na kabely, externí monitor, systém pro přenos obrazu atd. To vše stojí čas, váhu na zádech, a především četná zklamáni v oka mžicích, kdy se néco z nezbytných položek zapomene doma.  Doslova přelomovým dronem se na sklonku roku 2016 stal skládací dron DJI Mavic. Ve složeném stavu nezabere v batohu více místa než fotoaparát s objektivem. 

Autoři vykonali velký kus autorské, ale - svým způsobem - i pedagogické práceAutorům knihy je jasné, že vývoj technologií jde dopředu každým dnem, a že tato kniha bude zastaralá už v den, kdy vyjde. Ale základní poznatky, které čtenáře navedou k bezpečnému létání, zůstávají již několik let stejné.

Aby autoři alespoň částečně čelili zubu času, rozhodli se k této knize udělat webovou stránku. Publikují zde novinky a aktualizují odkazy na současné online zdroje v češtině i angličtině, včetně sociálních sítí. Naleznete ji na adrese http://petr.juracka.eu/drony.

Autoři se nevyhnuli ani otázce "Co nás teprve čeká?".  Cituji: "Pojďme si zavěštit. Kdybychom měli jednou větou shrnout, co nás čeká, řekneme jen, že „To nejlepší máme teprve před sebou“. Tím samozřejmě nechtějí čtenáře odrazovat od pořízení nového dronu. Dostáváme se do doby, kdy drony přestávají být pouhými modely na dálkové ovládání a začínají se podobat spíše chytrým robotům ve vzduchu." Autoři představují "několik střípků" z poslední doby a na jejich základě se pokouší odhadnout, co tento nový obor čeká.

Dron budoucnosti si autoři představují jako - cituji "malý bezpečný stroj řízený počítačem v podobě chytrého telefonu, který bude vždy (venku i uvnitř) znát svoji pozici v prostoru, bude vědět o svém okolí a bude létat samostatně. Nenabourá do zdi nebo do kolemjdoucích osob a vždy se bezpečně vrátí na místo startu, i když zrovna nebude v dosahu."

Kompletní letuschopny dron s dostatečně silným výkonem pro kameru a s použitelnou stabilitou lze diky prudce klesajícím cenám koupit již do 30 tisíc korun. Petr Juračka však radí: "Nekupujte ale nic, o čem se nedočtete pochvalné recenze. Pro vaše googlování doporučuji pro začatek hesla Team Black Sheep, ArduCopter a Hobby King. Zároveň všem zájemcům doporučuje vstup do české facebookové skupiny RCkopter, kterou založil právě pro sdíleni zajimavých odkazů a informaci ze světa.

Na závěr knihy uvádí Petr Juračka několik cenných doporučení, jak on říká: "pár rad naprostého laika dalším laikům." za základ považuje hodně číst. Ani ne tak knihy (tedy, krom této, že...), ani časopisy, ale zahraniční internetová fóra. To proto, že tato technika se vyvíjí zatím příliš rychle a okrajově pro tištěná média. Přestože se již jedná o odvětví s komerčními řešeními, stále se musí bohatě pájet, počítat napětí, programovat řídicí jednotku. 

K formě a struktuře knihy hlavní autor uvádí "Rozhodl jsem se zde publikovat výběr z mého velmi žoviálniho deníku. Ne proto, abych odradil připadne další zájemce (naopak’), ale abych podobným tragédům. jako jsem já. předem naznačil, co je na fotografické cestě do oblak může potkat. Mohli jsme tuto knihu pojmout jako učebnici, jako manuál plný informací, co se smí a co ne, popřípadě co by mohlo špatně dopadnout. Máme ale za to, žo to nejlepší je osobni skutečný příběh, osobní zpověď opravdových události, tvoří tu správnou přidanou hodnotu. Tak si ta naše zakopnutí v počátcích létání pořádně užijte." 
(Poznámka: 1. část recenze najdete ve weblogu http://newbooks.akamonitor.cz)

31.8.17

ON1 Photo RAW 2017 - Overview and selected features

ON1 Photo RAW 2017 is a complete photo editor that includes:
- A super-fast Browse module that lets you quickly cull, compare, tag and organize your photos;
- True non-destructive Raw editing capabilities in the Develop and Effects modules;
- Industry-standard image enlargement—with full print capabilities—in the Resize module;
- Layers, which lets you composite and blend images in a fully layered workflow
.
ON1 Photo RAW 2017 incorporates a state-of-the-art Raw processor, which lets you work in a fully non-destructive workflow: you can quickly sort and view Raw photos in Browse, edit them in either the Develop or Effects modules without having to worry about saving your edits.
         If you use ON1 Photo RAW 2017 as a plug-in for another Raw editor (Lightroom, for example), using Photoshop format (.PSD) files will maintain all the layers and layer masks you create in ON1 Photo RAW 2017 and are recommended as your main file format.
         ON1 Photo RAW 2017 has five modules: Browse, Develop, Effects, Resize and Layers. Each module focuses on one task, giving you access to just what you need to get that task done. Browse handles all file-management operations; Develop and Effects perform non-destructive pixel editing; Resize is used to enlarge images, largely for printing to large-format printers; and Layers is a complete, layered workflow tool for compositing images.
         When used as a standalone photo editor, ON1 Photo RAW 2017 offers true non-destructive Raw editing capabilities. This means you can view your images in the Browse module, open a Raw file in Develop or Effects and apply edits—including cropping, healing and local adjustments—and ON1 Photo RAW 2017 will always be working with your original Raw file. At any point, you can go back to Develop or Effects and change any or all settings you have made.
         If you wish to export your photo, share it with online services, or add it to a layered document for compositing and editing in the Layers module, ON1 Photo RAW 2017 will apply your changes to a copy of the Raw file and let you save it in a number of popular file formats.
         ON1 Photo RAW 2017 has full printing capabilities built directly into the product, and you can print your photos from any module, using the Print command from the File menu.
         ON1 Photo RAW 2017 supports a number of additional file types that can be used in various modules, called Extras. You can create your own, or add extras downloaded from the ON1 website. You can use the Extras Manager.
         The Preferences window has six tabs: General, Files, Plug-Ins, System, Services, Photo Via. The Plug-Ins tab is specific to using ON1 Photo RAW 2017 as a plug-in for Photoshop or Lightroom, and lets you set up certain conditions when opening files from these apps. The tab SERVICES controls which online storage services are displayed in the Sources pane in Browse and Layers. Currently, ON1 Photo RAW 2017 supports Dropbox, Google Drive, and Microsoft OneDrive.
         Photo Via uses your Dropbox or Google Drive account to publish photos from your computer to your iOS devices. To configure Photo Via on your computer, choose the service you wish to use—Dropbox or Google—and sign in via the button in this tab.
         ON1 Photo RAW 2017’s Browse module is a powerful and incredibly fast photo browser and manager. It gives you one place to find, view and manage your images, no matter where they are located.
         Browse supports several common cloud storage services including Dropbox,  Google Drive, and Microsoft OneDrive. All of these services keep local copies of your images on your computer, and Browse finds and monitors these locations automatically. If you edit an image stored in one of these locations they are automatically updated to the cloud.

         ON1 Photo RAW 2017’s Albums feature lets you organize or keep track of photos on a project, event or even a broader category like a portfolio. If you want to create albums that populate automatically based on criteria such as date, camera type, rating or more, you can use the Smart Albums feature.
         The Photo Panel - The panel on the right side of the screen contains information relative to the currently selected image in the Preview area.
         While most of ON1 Photo RAW 2017’s image-editing power is found within the Develop and Effects modules, you can perform many editing tasks on photos inside Browse.
         ON1 Photo RAW 2017 has a preset system that lets you save your complete editing settings from the Develop and Effects modules. These presets are always available in Browse. Because ON1 Photo RAW 2017 is non-destructive, going to either the Develop or Effects modules will display all of the settings applied by the preset. Once in those modules, you can adjust the settings, switch to another preset, or make any other editing changes.
         ON1 Browse lets you send images you are viewing to other applications for editing. This is done via the Send to option, which is available from the right-click contextual menu or the Edit menu. ON1 Browse automatically detects the common photo managers or editors and lists the latest installed version.
       The core of ON1 Photo RAW 2017’s photo-editing power is found in the twin modules of Develop and Effects. These modules share many common filters and tools, and were designed to let you work seamlessly on all of your pixel-editing tasks, from making basic tonal changes to your photos, to more complicated effects-based adjustments with masks and selections.
Develop is the module for performing basic global editing operations—adjusting tone and color, removing noise, sharpening and more. It is the perfect place to begin editing your photos, especially if you are using ON1 Photo RAW 2017 as a standalone editor.
Effects (discussed in Part 4, starting on page 75) has some of the same adjustment types as Develop, but it has more filters, sophisticated masking tools for applying effects to specific areas of your images, and a full range of blend modes to adjust your photos exactly as you like. Develop and Effects also share a Local Adjustment panel that lets you apply basic edits to parts of your photos, with either a gradient mask or a local adjustment brush. These adjustments include settings like exposure, highlights and shadows, contrast, detail, and more. If you use Photo RAW 2017 as your Raw editor of choice (in conjunction with Browse) all edits you make to an image are preserved non-destructively, and you can go back to any image at any time and make changes or corrections to it.
To edit your images, the Develop module has 11 adjustment panes found in the Overall Settings panel.
         The Lens Correction pane detects the lens used in a photo (from its metadata), and searches ON1 Photo’s internal lens database for an appropriate profile. If found, the profile will be applied automatically, reducing distortion, chromatic aberration and peripheral fall-off. further correction to a photo—you can make manual adjustments by clicking on the Manual triangle.
ON1 will regularly be updating lens profiles with forthcoming ON1 Photo releases.
         In addition to the primary adjustment panes, you can make local adjustments to portions of an image in ON1 Photo RAW 2017. You can apply these adjustments using either the Adjustment Brush or the Adjustable Gradient, and you can create as many local adjustments as you need on an image. Local adjustments are shared between the Develop and Effects modules.
         ON1 Photo RAW 2017 comes with more than 200 built-in presets, in more than a dozen categories, ranging from landscapes to portraits, color grading, film looks and much more. You can also create your own presets, or import presets from other ON1 users and photographers.You can create presets that apply Develop adjustments, Effects settings, and local adjustments that use the Adjustable Gradient tool, and any combination of these. You can perform a variety of operations on presets and preset categories, including importing and exporting presets (individually or by category), deleting individual presets, and hiding categories.
         If Develop is the base from which you start editing your photos, Effects is the finishing school. With more than 20 filters that can be stacked in any order, with extensive blending and masking options, Effects lets you create stunning, pro-level photos with ease. And, since it is built upon ON1 Photo RAW 2017’s non-destructive editing engine, you can go from Browse to Develop to Effects and back again, preserving your edits, masks and more without having to worry about saving multiple versions of your files.
While Develop and Effects share some tools and even some adjustment types, Effects is much more customizable in how adjustments—called filters in Effects—are applied.
         Filters - Filters are the building blocks of Effects’ editing power. Each filter is an adjustment type, much like the basic adjustment panes inside Develop, but Effects filters have much more functionality than the basic panes inside Develop. Each filter is like a movable, editable layer over the base image you are working on. The Effects module has 23 filter types, found in the Overall Settings panel (they are also accessible via the Filters pane on the left side of the window).
         Effects has 23 filter types available for you to use inside ON1 Photo RAW 2017. Each filter has a set of styles in the top row, providing a range of popular or useful options for using that filter. You can also save your own preset styles by clicking the More pop-up at the end of the Styles row.
         CROSS PROCESS - This filter simulates the effect of processing film deliberately with the incorrect chemistry. It creates unnatural colors and high contrast.
         DYNAMIC CONTRAST - Dynamic contrast adds clarity—also known as tonal contrast—to your image, making it pop. It can be a strong effect, so it is often combined with masks to help lessen the effect in certain areas of an image (clouds in a sky, for example, often look surreal with too much Dynamic Contrast applied to them).
         HDR LOOK - This filter recreates the HDR style of tone mapping, with accentuated edges and sharpening. This one, like dynamic contrast, often benefit from masking or blend modes. Settings for this filter include: Compression, Detail, Clarity, Highlights, Shadows, Vibrance, Glow.
         TEXTURES - The Textures filter places a texture over the image to add a stylized look and is similar to the Borders filter in scope and functionality. ON1 Photo RAW 2017 comes with an extensive set of textures that you can add to your photos, ranging from fabric, metal, stone, text and more. You can also import your own textures directly into the Borders filter pane, or via the Extras Manager (available in Browse). Texture files can be almost any image format (JPEG, TIFF, Raw or Photoshop).
         Effects and Develop share five tools between them: the Crop tool, the Perfect Eraser, Retouch Brush, the Clone Stamp and the Zoom Tool. The unique tools inside Effects are related to the creation and refinement of masks.
         ON1 Resize lets you get the highest quality photo enlargements, using the patented, industry-standard Genuine Fractals algorithms to enlarge photos without the loss of sharpness or detail. It includes the following features:
- Complete control over adjustment size and resolution
- Crop and level
- Sharpening
- Multiple resize algorithms let you get the highest quality results with any subject matter
- Add film grain
- Crop to common preset sizes for different paper and screen sizes
- Add gallery wrap wings for printing on canvas
- Divide an image into tiles for printing mosaics or murals
- Crop, resize, and print all in one place without having to create a new file
         ON1 Resize should be used as one of the last steps in your workflow before printing. The power of ON1 Resize is in the concept of resolution on demand. You can work with a modest size file, which makes your editing faster and takes less hard drive space and memory. In ON1 Resize, you can adjust your image size using either theDocument Size pane or the Crop Tool Options Bar.
         The Document Size Presets make it easy to crop and resize your photo at the same time. Simply select one to set the width and height automatically. This also selects the Crop Tool so you can adjust the document size to fit your photo. You also control your resolution, known as pixels per inch or dots per inch. The Pixel Dimensions pane displays the flattened, uncompressed image size in pixels as well as the file size,
bit-depth and scaling factor.
         ON1 Resize features three sharpening methods: Unsharp Mask, High Pass, Progressive.
         The Film Grain setting controls the amount of simulated Film Grain
(noise) to your image. Adding a modest amount of grain can make your
image appear sharper visually and can help hide imperfections (such as
JPG artifacts).
         Export is a special panel that is available throughout ON1 Photo RAW 2017. It the engine for the export process, whether you’re exporting final files from within Browse, Develop or Effects, or from within Resize. The Export pane gives you much of the power of Resize in a quick and easy to use panel, letting you export your photos with incredible flexibility, ease and control.The Export pane is always available, from any module, as long as you have a photo selected (you can also batch export files selected as a group in Browse).
        Layers provides you with an easy-to-use workspace for editing your photos using a full-featured layered workflow. Because it is designed to be a compositing tool, it is important to note that Layers generally is a destructive environment, unlike the Browse-Develop-Effects workflow. You can use Layers’ Smart Layers feature to re-edit a layer in Develop or Effects, however. Layers has a built-in file browser, a robust set of selection and transformation tools, all in a layered environment.
Built into Layers is a file browser, located in the left panel. You can use it to browse your images as well as content you download from the ON1 website. Use the Transform Tool at the top of the tool well to manipulate layers. A layer may be repositioned, sized or rotated using the Transform Tool.
         Box Mode - The Quick Mask Tool is generally used as brush but it has a second option called Box Mode. This mode is perfect for when your subject is isolated and not touching the edges of your image.
         The Chisel tool works to remove fringes or halos along hard edges. Fringes are common when the background to be removed is brighter than the foreground. The chisel works like a chisel or plane in a wood shop. It removes just a sliver along the edges. The Chisel tool only works on the edges so you don’t have to be too careful when using it.

27.8.14

Poker Genius Review

Poker Genius contains a comprehensive suite of powerful poker tools.You may be wondering how you can best use these tools to improve and polish your game.
Reading poker books is an excellent way to learn and understand new poker concepts. You can put the concepts into practice by trying them out in Poker Genius. The combination of a well written reference book and the ability to demonstrate those concepts immediately will solidify your understanding.
There is no substitute for experience. With Poker Genius you can play at high speed to gain experience fast. Unlike real cash games, you can experiment with new styles and learn without losing your money. PG offeres a wide variety of different player styles to practice against. 
PG supports all types of Limit and No-Limit Holdem games: Full Ring, 5-max, 6-max, Heads-Up. Master any poker tournament structure. PG included numerous predefined tournaments such as Sit-n-Go, Pokerstars Sunday Million, WCOOP, Turbos, Double-or-Nothing. Poker Genius utilizes Artificial Intelligence research developed over more than 10 years.
Poker Genius uses cutting edge machine learning algorithms and advanced understanding of game theory to dynamically adapt its play.
With PG you can use the peek feature to see if your suspicions are correct. You can play with all of the cards face up and study how each player plays their hand. Review hand histories and play back old sessions to see how well you played, and where you made mistakes. You can also use the 'instant replay' feature to see if taking a different action would have made you more money. 
If you find yourself unsure of how best to play certain situations, you can use the PG Dealer Options to set up exact conditions and then drill on them until you are confident in your play. The ability to isolate and train on specific scenarios is a powerful learning tool. 
PG offeres to use the Player Statistics to find leaks in your game. Discover what hands you play profitably, and which you lose money with. You can filter your hands by position and instantly see which starting hands you are losing with in that position. You'll drill on them until you learn to play them profitably. PG bankroll graphs to spot trends in your performance over time. Compare your statistics to other players to discover how your style differs.
It is vital to know the odds of making draws, the probability of your hand being the best.Poker Genius contains several tools to help develop a good intuition for poker math. 
Advance Actions allows you to instruct Poker Genius to perform an action automatically when it becomes your turn. The actions that are available to you at any given time will change depending on the current state of the game. 
The Hand Evaluator can compute and summarize a detailed evaluation of any Hold'em hand. Once hole cards have been entered, some statistics become immediately available. 
The Showdown Calculator is a powerful tool for calculating the chances of a hand winning, tying, or losing at the showdown. 
All hands played in Poker Genius are stored in a Hand History Database. The main Player Statistics window provides access to all of the hand history and player analysis tools. This module lets you view hand histories, import hands, track your session performance, view summarized reports on all of the players you've faced, and dive into specific player statistics such as bankroll graphs, action frequencies, and more.
Several filters are available from the Filters panel. A filter will let you look at only a specific subset of the hands you have played. Filters are applied to all hands on all tabs.
The Actions tab graphically shows information about the selected player's actions over the selected sessions. 
The Luckometer is a tool for objectively measuring the quality of the cards you are being dealt, verses your opponents. The luckometer is intended to answer the following question: What quality of cards have I been dealt, relative to my opponents? Perhaps you have just experienced a large drop in a heads-up match.  
Advice is intended for use by novice players. The advisor acts like another computer player that sits behind you and lets you know what it would do if it were in your shoes. You should take it simply as an example of how one of the computer opponents would play the hand.
The PG Transcript provides a textual log of hand information. It shows what actions have taken place in the hand, what cards were flopped, and records a textual description of all the winning hands. 
The opponent is a virtual poker player. They have a name, an engine (the particular Artificial Intelligence they use), various personal settings for their playing style, and a memory of hands they have played in the past. Each opponent also has its own set of statistics, which can be viewed in the Player Statistics window. To manage your opponents, Poker Genius provides an Opponent Manager which you can use to create, delete, import, export, and customize your computer opponents. Opponent Settings enables you to make changes to your bot profile and adjust specific settings based on the bot engine. 
PG supports playing poker against the strongest poker engines including the famous: Jagbot, Pokibot, Simbot, Sparbot, Vexbot, Averybot, Jambot, Oddbot, Xenbot. And even write your own poker bot.
Here are 2 examples of engines/bots build on the artificial intelligence
Jagbot is a simple, rule-based strategy. It uses no opponent modeling. It only evaluates the strength of its own hand, and uses a simple formula to choose a randomized action. Jagbot is a good player to start training with. 
Poki is well-rounded artificial intelligence system designed to play full-ring Texas Hold'em.
Poki is the result of years of research into computer poker techniques. Poki models each specific player independently, tracking their playing styles. Poki will adjust its play over time to counter your style of play. Poki uses what it knows about your habits to put you on probable hands
Poki keeps track of your play based on your profile. 
Poker Genius software can assist you in taking your poker game to the next level. With PG you can find weaknesses in your poker game using powerful analytical tools. Work with poker engines to correct mistakesTest any ideas and strategies. You will see how this software improves your game.