PLNÉ TEXTY

Weblog je určen k publikování plných textů recenzí. Weblog je součástí zpravodajského a vzdělávacího portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. Arnoštem Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.6.18

Capture One 11 Pro - Overview - selected features

Capture One 11 Pro - Overview - selected features
The PhaseOne product website: https://www.phaseone.com
The review is presented in two parts:
A) The short version - with the link to the full  versoion
B) The full version of the review.
--------------------------------------
B) Full version of the review 

Capture One continues to lead the way in RAW file image editing. 
Expertise from creating customized color profiles for more than 400 cameras, combined with the relentless dedication to creative freedom has brought recognition to Capture One’s workflow, exceptional color handling, and precision editing tools. 
Capture One is known for its exceptional handling of color. Thanks to custom camera profiling, every RAW file shines - straight from the camera. Whether you seek creative color grading tools or want to ensure natural colors in your images, Capture One delivers powerful and precise tools to achieve your vision.
From customizable tools and keyboard shortcuts to graphics acceleration and instant tethered capture; Capture One is built to minimize your workload and maximize your efficiency. Design your own workspace and find your way of working in Capture One.
Using process recipes, exporting images to multiple formats, sizes and locations is only a click away. Options include - Ignore crop, sharpen for output, strip metadata, add watermarks and much more. Process recipes are the corner stone of your output process.
Graphics acceleration (OpenCL) utilizes the power of your graphics card (GPU) offering a smoother experience when editing, and higher performance when processing images. 
Asset management is important for every photographer, be it management of images from individual day-to-day jobs or large collections with thousands of images. Capture One offers tools and solutions for every type of photographer, making asset management simple, fast and effective
Capture One has a robust workflow that suits your way of working. Sessions are designed for most day-to-day jobs, Catalogs for large collections of images and you can even use Capture One as your stand alone image editing tool of choice.
Every tool is designed to give you full control of all aspects of the editing process - preserving, recovering and optimizing all information from your RAW files. The full range of tools offer extensive possibilities to always achieve perfect results.
The improved Styles workflow that debuted in Capture One 10.1 is further enhanced with the addition of Styles Packs. Each pack comes with up to 18 different Styles designed to enhance curves, saturation, and tonal adjustments - without affecting key capture parameters such as exposure, white balance, or levels.
Capture One enables independent process recipes saving different setups to easily achieve your desired output with one click. Each recipe can have a different image size, quality, ICC profile and sharpening among other settings. Output Proofing enables you to quickly view the final image of each recipe without having to process your image first. 
- For precise local adjustment, most tools in Capture One Pro can be applied locally, improving the control of every image. Apply up to 16 layers and use different brush options for precise masking. Control the impact of your local adjustments by changing the opacity of each layer
- Every tool in Capture One is designed to give you full control of all aspects of the editing process - preserving, recovering and optimizing all information from your RAW files. 
 - All supported camera models and lenses have custom tailored profiles to ensure the best colors and details available. Capture One provides a solid solution for editing any supported RAW file.
- Capture One is built to minimize your workload and maximize your efficiency. Design your own workspace and decide your own way of working in Capture One.
- All adjustment tools are now compatible with Layers, making Capture One a truly “layer centric” application. Local Adjustments has been renamed to Layers and is now included in multiple Tool tabs, making it easier to work with a layered editing workflow.
- Softening the edges of a mask after drawing is simplified with the Feather Mask feature. asy and efficient
- Improved handling of color makes sure layered color adjustments work to perfection. The Color Balance, Color Editor, White Balance and other tools have been re-engineered to show smoother transitions between each layer.
- The overall performance of Capture One has been increased, which gives a smoother and faster experience when editing. 
- The intuitive Color Balance Tool makes color grading precise, effortless and gives you the ability to adjust Hue and Luminosity individually for Shadows, Mid-Tones and Highlights.
- The Black & White tool in Capture One gives you full creative control over the conversion process, while minimizing the amount of introduced noise for a silky-smooth result.
- Change Hue, Saturation and Lightness for a specific range of colors for effective adjustments. Define the exact color tones you wish to adjust and experience the full control.
- A pre-designed range of visual adjustments can be applied with few clicks using styles and presets. Select from the built-in styles packs, create your own, or install third-party styles packs. You can also choose from one of the many additional Capture One Styles Packs.
- Filter your images globally or save your filters as Smart Album with an extensive range of criteria to maximize your efficiency. It has never been easier to find every 5-star, color-tagged, portrait-oriented image shot with a 50mm lens within your current collection.
- Clone an area in your image by adding a new layer using Layers. While a Heal Layer blends with the surroundings of the target area, a Clone Layer will specifically clone the source area to the target area.
- Shadow and Highlight recovery are important tools for recovering the color information in your RAW files. 
- Extensive sharpening tools provide full control of the process with control over everything from Amount to Halo Suppression. Adding additional usage dependent sharpening to your Process Recipes, for example Screen or Print output, makes sure your images look the very best, regardless of size.
- Noise Reduction in Capture One Pro is both camera model and ISO dependent, providing the ultimate tools for managing noise while preserving details.
- Correct distortion, chromatic aberration, and light and sharpness fall-off from Capture One's extensive library of lens profiles or instantly from the manufacturer's profile.

With image quality as the driving factor, Capture One is developed to squeeze every RAW file to the limit, providing the highest level of details possible. Each supported lens applies a custom-made lens profile, providing precise tools for minimizing distortion and light fall-off.
I am preparing the All-in-One Slidshow-review, which will present main functions and the environment closer.
You will find the link to the Slideshow in this weblog ( https://digifoto.akamonitor.cz ).

7.6.18

Rodinná fotografie s digitálním fotoaparátem - recenze

Rodinná fotografie s digitálním fotoaparátem
Úpravy a opravy, šikovné triky, kompozice obrazu
Vydala Grada publishing  a.s. v roce 2009.
Autorkou knihy je Marie Němcová.

Kniha Marie Němcové pokrývá převážnou část problematiky rodinné fotografie a to jazykem srozumitelným cílovým čtenářům, kterými jsou především  rodiče a známí fotografovaných objektů - převážně dětí. Hledal jsem to, čím se tato kniha liší od ostatních knih - kromě toho, že je  zaměřena především na rodinnou  fotografii. V obsahu, to je ve výčtu dílčích témat, kterým se autorka věnuje, jsem to nenašel. Kniha pokrývá cíl, motiv , nástroje i workflow, stejně jako mnoho jiných knih. V tom, že jde obsahově za rámec zvoleného tématu a obsahuje radu i pro jiné žánry, to také není. Ani v bohatě ilustrovaném podání.

Autorka kombinuje dva přístupy k tématu knihy: na jedné straně jsou to četné návody na řešení nejčastěji řešených úloh, na druhé straně je to zdůrazňování přístupu k fotografování obecně a k fotografování v rodině zejména. A právě tato kombinace, s přednostní orientací na kreativitu ve fotografické praxi, je to, čím je kniha Marie Němcové zejména pozoruhodná.

Odhaduje se, že v dnešní době fotografuje téměř 90 % obyvatel starších deseti let, a tak se i naše album stane svědkem dnešní doby
Digitální fotoaparát je sluha dvou pánů. Jednak těch, kteří chtějí fotografovat snadno a rychle bez učení – mučení, a pak i těch, kteří jsou hloubaví, rádi experimentují a nedělá jim potíže vniknout do tajů složitější obsluhy a nabídky aparátu.
V tomto duchu vyhoví kniha začínajícím i pokročilejším fotografům. Ti, kteří chtějí ihned fotografovat a nezaobírat se složitějšími postupy, mohou jen proběhnout TIPY SNADNO A RYCHLE. Zájemcům o dů-kladnější zvládnutí aparátu nabízí kniha TIPY PRO ZVÍDAVÉ nebo TIPY PRO NÁROČNÉ, obsahující jednoduché postupy, podrobnější přiblížení obsluhy fotoaparátu, seznámení s prací v digitální komoře, kompozicí i tvůrčími prostředky, které povýší fotografii na fotografický obraz.

Kniha Marie Němcové je členěna do 6-ti kapitol:
1. První snímek snadno a rychle
2. Digitální aparát – zázrak fotografické techniky
3. Skladba fotografického obrazu
4. Tvůrčí prvky ovlivňující kreativitu fotografického obrazu
5. Jednotlivé prvky v obraze 
6. Digitální fotokomora
Pozoruhodnou vlastností knihy je zařazování četných rad, uváděných podle obsahu a poslání: TIP, JAK NA TO? TIP SNADNO A RYCHLE, TIP PRO NÁROČNÉ, TIP PRO ZVÍDAVÉ.

Knihu Marie Němcové nejlépe představí vybrané citáty z textu knihy. Vybral jsem zejména ty části textu, které souvisí s kreativním přístupem fotografa k fotografické praxi.
Cituji:
"Barevná harmonie obrazu. Barva je důležitým výrazovým i tvůrčím prostředkem fotografie v rámci kompozice. Má vliv na celkovou harmonii snímku, podporuje hlavní motiv, potlačuje rušivé prvky nebo vyvažuje obraz. Některé barvy dodávají snímku atmosféru a vyvolávají určité pocity, probouzejí emoce a nálady."

"Když barva schází. Černobílý digitální svět má své kouzlo. Je to hra světel a stínu, i když se v podstatě jedná jen o tmavé a světlé plochy. Mohou však ohromit jasovými kvalitami a množstvím  polotónů jediného barevného odstínu. Při černobílém vyjádření jsme svobodnější. Bez barev je výpověď sice jednodušší, ale barvy nás nenutí k jejich respektování, takže se můžeme více věnovat výpovědi snímku. Černobílému snímku vévodí strohost, výtvarnost a jasnější výpověď. Schází sice rozjásaná barevnost,ale pozornost je věnována podstatě tvaru, výrazu, vynikají linie a nálada, vnitřní obsah a sdělení fotografa."

"Co ovlivňuje atmosféru snímku. Osvětlení, jehož směr a intenzita vytváří řadu variant různě náladových snímků. Barva vyvolává rozdílné pocity. Jemně pastelová nás rozněžní, ostrá zeleň a karmínová červená spolu s obrazovými prvky na nás přímo útočí. Pozadí s bouřkovými mraky nebo sluncem zalitou krajinou zasahuje významně do  výpovědi snímku. Vyvážení bílé mění atmosféru obrazu podporou teplých barev, kdy za svitu slunce nebo večer při zářivkovém osvětlení nastavíme vyvážení bílé na „mrak“. Studenější barevné podánízískáme, když za svitu slunce nastavíme „žárovku“. 

"Umět fotografovat znamená:
- Dívat se kolem sebe, uvědomovat si tvary i rozměr zajímavých prvků, jejich rozmístění i působení světla.
- Citlivě vnímat to, co nás obklopuje, reagovat spontánně nebo uvědoměle na podněty tvarů, barev, světelné reflexy i motivy.
- Vnímat kompoziční řád a vypěstovat si cit pro správné rozvržení prvků v obraze, pro celek i detail.
- Vyhledávat zvláštní pohled na motiv, umět nevšedně zachytit i docela všední věci, třeba bodlák nebo kaluž.
- Vnést do snímku určitý náboj, jiskru, prostě něco, co osloví, donutí diváka přemýšlet, provokuje ho nebo jenom potěší.
- Získat automatické reflexy k ovládání fotografického aparátu podobně jako při řízení auta. Podvědomé zacházení s technikou je důležité u momentek a pohybových snímků."

"Děti. Fotografování dětí je prvořadým úkolem rodinné fotografie. 
Snímky dětí by měly být přirozené, charakterizovat dětskou duši i její projev. Výraz dítěte,ať už je zachyceno v klidu nebo v pohybu, je bezprostřední a bývá často nosným bodem fotografie. Osobitý výraz a atmosféra záběru dodávají pak snímku jiskru. Na druhou stranu radost z fotografování dětí omlouvá lecjakou chybu a hodnota těchto snímků, jak děti rostou,stoupá."

"Jiný motiv – jiný přístup. Pokud nám na snímcích záleží, nebudeme pouze mačkat spoušť, ale zachycení jednotlivých motivů promyslíme. K tomu je třeba mít alespoň základní fotografické znalosti, ať už  nastavíme režim AUTO nebo Manuální. Začínáme pohybem, neboť i fotograf začátečník nejdříve zachytí své pohybující se ratolesti, blízké osoby nebo zvířata.

"Rodinná reportáž. Večírky, oslavy, představení, vystoupení dětí, svatba, dovolená, to vše můžeme shrnout pod název rodinná reportáž. Jsou to momentky, „zmrazený okamžik“ setinou vteřiny,  kterýzachycuje jedinečnou situaci, ke které bychom se chtěli vrátit a vychutnat si ji v klidu. Její zachycení není možno složitě promýšlet, proto bychom měli ovládat hlavní zásady fotografování zcela automaticky. Nezapomínáme na celkové i detailní snímky, bezprostřední záběry, skupinové i humorné snímky. Respektujeme kompoziční pravidla, i když drobné prohřešky rodina ráda "promine.

"TIP: Obraz by měl být sám výpovědí, aby divák k němu nepotřeboval obšírný výklad, my  mohli mlčet a on byl snímkem zaujat."

Tvůrčí přístup můžeme projevit nejen při pořizování snímků, ale i v "temné komoře", t.j. při postprodukci. Autorka to vyjadřuje slovy:
"Při úpravě snímků skloubíme znalost technických triků s citem pro kompozici, neboť jen tak se vyhneme vytvoření „fotokýče“. Úprava snímků je plastická operace fotografie, kterou můžeme provést ve třech stupních:
1. Odstranění nedostatků v obraze výřezem, zaostřením, ztmavením, zesvětlením, úpravou kontrastu, změnou odstínu nebo sytosti.
2. Vylepšení snímku retuší, odstraněním červených očí, rozostřením pozadí, přidáním oblohy nebo narovnáním stěn budovy.
3. Změna výrazu i výpovědi snímku, kdy můžeme postavu zdvojit, změnit velikost objektu, provést výměnu prvků nebo pomocí funkce Filtr přeměnit snímek v jiný."

"Skladba fotografického obrazu. Někdy nemáme na výběr a je nutno zmáčknout spoušť, jindy si můžeme vybírat z řady možností. Rádcem je znalost pravidel kompozice, zkušenost a intuice.K vytvoření fotografického obrazu je třeba několika kroků, směřujících k určitému sdělení nebo vyjádření myšlenky. Nejdříve provedeme výběr motivu, pak jednotlivých prvků do obrazu a pomocí výběru stanoviště vyřešíme jejich konečné uspořádání tak, aby jejich kompozice odpovídala vyznění snímku a působila harmonicky."

"Výběr motivu a jeho zvýraznění. Život rodiny je pestrý a zasahuje do všech oblastí života. Proto hledejme ve svých námětech něco víc, než jen popis děje, místa a osob. Vnímejme zvláštní tvary, rozměry, barevný kontrast, snažme se do snímků vkládat vlastní pohled a ve všedních věcech najíítt zajímavý d etail. To předpokládá umět pracovat se světlem, barvami i aparátem."

"Sledujeme vztahy podpůrných prvků, jejich spojitost a význam v rámci celého obrazu, nikoliv detaily. Prvky mají za úkol dodat snímku atmosféru, vyvažovat scénu nebo naznačit prostor. Měly by být seřazeny tak, aby vedly oko diváka k hlavnímu motivu a přitom dodá-valy do obrazu pocit řádu. Vyhledáváme symetrii prvků, nebo ji naopak ignorujeme s tím, že obraz získá na zajímavosti a dramatičnosti."

Přístup autorky k tématu rodinná fotografie, vychází z jejího pojetí tohoto tématu. 
Cituji: "Rodinná fotografie by měla zachycovat rodinnou pohodu a příjemné chvíle, ke kterým se rádi vracíme. Prostě harmonii, přátelství, lásku, ale i vlastní emoce. Může to být obyčejná fotka dcerky u fontány, ale i hodnotný až umělecký snímek. Je třeba zachytit ten jediný správný okamžik a aspekty charakteristické pro určitý výsek děje. To vše je ovlivněno zkušeností fotografa a jeho pohledem na svět. Aby rodinná fotografie nebyla jen pouhým dokumentem, i když i ten může mít pro rodinu cenu zlata, měl by se fotografující člen rodiny alespoň částečně vnořit do role tvořivého autora." 

Rodinná fotografie je neodlučitelně spojena s momentkami. O jejich místu ve fotografické praxi svědčí následující část textu knihy:
Cituji:  "Momentky musí fotograf zachycovat zkušeným okem a ostatní snímky tvořit s předem promyšleným záměrem, komponovat je i režírovat.
K tomu je třeba:
– Ovládat digitální aparát i jeho funkce.
– Znát teorii fotografování z hlediska kompozice.
– Vypěstovat si častým fotografováním technickou a fotografickou zručnost, fotografický cit i představivost.
– Mít tvůrčí fotografický zápal.
– Respektovat heslo „V jednoduchosti je krása“.
– Zmáčknout spoušť ve správném okamžiku.
– Vytvořit snímek dle svého pohledu, který je poutavý a netušený.

Kniha Marie Němcové je rozsahem malá, ale obsahem a pojetím tématu je dokonalým zdrojem poznání ( nejen ) pro zájemce o rodinnou digitální fotografii. Vede čtenáře-fotografa ke kreativnímu, tvůrčímu pojetí fotografie a nabízí mu celou řadu doporučení k postupu, kterými by toho mohl dosáhnout. Kniha je psána srozumitelným jazykem a z knihy "sálá" autorčino zaujetí pro zvolené téma recenzované knihy.
Knihu doporučuji jak amatérům, kterým poskytuje řadu cenných rad do začátku, tak profesionálům, které může vést k zamyšlení nad svoji fotografickou praxí. 

Ke knize mám jedinou připomínku. Doporučuji zvážit vhodnost zařazení pojednání o Photoshopu. Prezentace některého z jednodušších ( a při tom free ) produktů, by mohlo být větším přínosem. 
 Arnošt Katolický, 7. 6. 2018.

1.6.18

Sonicfire Pro, version 6 - review

Sonicfire Pro 6 je unikátní program-systém, s velmi bohatými možnostmi uplatnění. Po měsíci experimentování s programem zjišťuji stále nové vlastnosti programu a nové možnosti jejich uplatnění.
Na úvod si dovoluji citovat z recenze Davida Alexandra Willise, který  ve své recenzi programu Sonicfire Pro 6, napsal:
"Royalty-free services abound, but for video editors and indie budgets looking to soundtrack edits, infinitely adjustable tracks and fast, intuitive remixing makes this software the only service you’ll likely need.
With a disguisedly simple interface, as well as a massive library of available music tracks, background ambience, and sound effects, SmartSound’s Sonicfire Pro 6 is much more than a royalty-free music service. Beneath the hood, the program is infinitely complex, and yet within my very first day of using the service, Featuring continuously adjustable durations plus instantly alterable arrangements, the soundtracking service also provides unique controls over not just the instrumentation, but the intensity and overall feel of the audio that you’re working with."
( http://www.studiodaily.com/2016/10/review-sonicfire-pro-6/ )

Využití programu se věnuje blog Sonicfire. Cituji:
"The Extended License is good for Personal and Professional use. You are welcome to create ... videos and monetized videos for YouTube, Vimeo, Facebook and anywhere else you want to make an impact. That also includes local radio and television broadcasting and advertising as well as use in film festivals and movie theaters in your country."

Tradiční návštěvníky mého neziskového webového portálu www.akamonitor.cz, může překvapit, jakému tématu jsem věnoval svoji pozornost. K tomu mohu říci toto: někdy mám prostě "dobrý čichna moderní, zajímavé a užitečné téma. Když se před měsícem v mé emailové schránce objevila  informace o Sonicfire, zpozorněl jsem a po chvilce prohlížení webu, jsem nabídl svoji recenzi tohoto
programu. Dnes již mohu říci, že ani po měsíci studia dokumentace k programu a po měsíci experimentování s programem, jsem zdaleka nevyčerpal nesčíslné možnosti jeho využití.
Během svého poznávání, jsem ( tak jako dělám vždy při studiu nového programu ) vytvořil kolem 200 screenshotů, z kterých - po získání více zkušeností - hodlám sestavit All-in-One Slideshow-review.
To může ještě chvíli trvat a já jsem velmi netrpělivý, když mám šanci zpřístupnit odkaz na moderní software. Proto jsem se rozhodl, že vystavím tyto řádky. Program není lokalizovaný do češtiny, takže zájemce čeká nespíš anglická, nebo německá verze programu a dokumentace. Proto si vám dovolím  v následujících řádcích této první části své recenze, nabídnout kombinaci českého a anglického
jazyka.
Takže teď jděme k věci.

Produktovou webovou stránku najdete na adrese:  
http://www.smartsound.com/sonicfire/
Na této stránce se dozvíte základní informace o programu a o jeho rozsáhlé a unikátní knihovně ( více než 4200 ) skladeb, upravených speciálně pro účely jejich využití v programu Sonicfire Pro 6.
Program je stručně charakterizován slovy:
"Sonicfire Pro is the most innovative music scoring software in the world. If you've ever wanted more creative freedom from a music library, Sonicfire Pro 6 is the answer." Jak je zřejmé z názvu verze, má Sonicfire svoji krátkou, ale na novinky bohatou historii. Verze Pro 6 byla významným kvalitativním skokem ve vývoji programu.
V dokumentaci k programu se přehledně dočtete o základních parametrech a o novinkách zatím poslední verze:
"If you have used Soincfire Pro in the past, you will be familiar with many of the unique features that it offers, including:
- Timing Control - Now even more accurate! Move individual beats while keeping the integrity of the music.
- Mood Mapping - Change the instrument mix to connect to your audience. Automated mix control.
- Custom Length - Save hours of editing with our patented ability to customize the length of any music track.
- Alternate Arrangements - Create alternate arrangement options, instantly, at any length.
- Hit Files - Instantly add percussive and production element accents at just the right moment in your video.
In additional to these features, Sonicfire Pro 6 also offers:
- A Next Generation Sound Engine
- Cut-Video-To-Music - Export multiple beat, bar section and track options, and cut your video for an instant fit upon track import.
- Improved performance - Tracks respond faster during Search Previews and on the Timeline.
- New Streamlined User Interface - Now fully integrated, everything in one place. All your favorite tools at you fingertips.
- Fully Integrated Search - Unique, creative search tools, always at your fingertips.
Vývoj verzí probíhá velmi citlivě, o čemž svědčí následující autorská informace k verzi Snicfire Pro 6:
"A New Landmark In Music Soundtrack Creation
Redesigned from the ground up, while carefully maintaining it's award-winning ease-of-use, Sonicfire® Pro version 6 represents a breakthrough in music customization for video and media creators."

Zřejmě soudíte, že je na čase přiblížit onen moderní, možnostmi nabitý program souvisle. Poslouží k tomu 2 videa, která přehledně shrnují vlastnosti, prostředí i workflow Sonicfire Pro 6:
První video najdete na adrese: https://youtu.be/5Qhq1k9z9Sk
Název videa: "First look at Sonicfire Pro 6".
Autorem je Larry Jordan, trvání videa je 10 minut 23 secund.
Cituji originální anotaci: "In this tutorial, Larry Jordan explores the new Sonicfire Pro 6 interface, demonstrates the standard workflow, and shows the new Cut Video To Music feature."
Novější video ( z 5. března 2018 ) najdete pod názvem:
"MUSICALIZE YOUR VIDEO IN LESS THAN 5 MINUTES"
s anotací: "Sonicfire Pro 6 allows you to musicalize your video in less than 5 minutes" charakterizuje v pěti krocích postup práce s programem při ozvučení videa. Workflow najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/blog/how-to-musicalize-your-video.html

Pro práci se Sonicfire knihovnou hudebních skladeb, je dobré vědět více o licenční stránce obsahu knihovny.
Tuto informaci najdete pod názvem:
"SmartSound Royalty Free Music License Info" - na adrese:
http://www.smartsound.com/support/licenseinfo
Cituji chrakteristiku rozdílu mezi PRO-free a Royalty-free:
"PRO-free is not to be confused with royalty-free. Royalty-free pieces of music can still be represented by Performance Royalty Organizations in regard to certain rights. Therefore "royalty-free" simply refers to an exemption from regular payments for continues usages of a work. The music at SmartSound is royalty-free. In many other cases, performance rights are not part of royalty-free licenses and have to be obtained via the appropriate collecting society. This means even when you purchase a royalty-free title and pay a one-time amount to the royalty-free provider for the creation of the track you still have to resolve the performance or presentation with the associated collecting society. With SmartSound you can be sure to avoid such headaches in the first place."

SmartSound has two licenses—Extended and Widest. The Extended License includes unlimited lifetime customizations. Because of our software—Quicktracks for the web and Sonicfire Pro for your desktop—you can literally create thousands of unique tracks for your video projects from one single track, all with their own sound, feel and arrangement.
A Little Bit About Usage
The Extended License is good for Personal and Professional use. You are welcome to create third-party videos and monetized videos for YouTube, Vimeo, Facebook and anywhere else you want to make an impact. That also includes local radio and television broadcasting and advertising as well as use in film festivals and movie theaters in your country.
Once you purchase a track it is always a part of your account. There is no expiration date on its usage. As we mentioned, the new singles price includes the right to customize your music with our patented and award-winning software, Sonicfire Pro, or with our online cloud version, 
Vice k tomuto dílčímu tématu najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/blog/gema-free-vs-royalty-free.html

Sonicfire Pro 6 má též svoji vlastní, pozoruhodnou cloudovou verzi:
Podívejte se na adresu
http://www.smartsound.com/sonicfire/quicktracks
Uvidíte prostředí nazvané "SmartSound Quicktracks".
Vlastnosti:
- Easily Customize Music In The Cloud
- Customized to fit your project
- Immediate Download
- Perfect Beginnings and Endings
- ifferent Variations and Moods
- Millions of Customized Music Downloads
- High Quality Audio Files (WAV, AIFF, OGG, MP3)
- Quicktracks Award Winning Software

Systém Sonicfire je založen na 3 základních elementech:
- Knihovna více než 4200 skladeb - Royalty Free Music
- SmartSound Search - patentovaný systém vyhledávání
- samotný program Sonicfire Pro 6

SmartSound Search je detailně popsán na stánce Sonicfire blogu, označovaném jako "Royalty Free Music Blog"
Vyhledávací systém je popsán na webové stránce: na adrese:  
http://www.smartsound.com/blog/using-smartsound-search.html
Smartsound Search je charakterizován takto:
"There are over 4,000 completely customizable tracks and sound effects in the SmartSound library. While SmartSound technology allows you to tweak any of our tracks to perfectly fit your project’s scenes, finding the right track to start with is still very important. That’s why we created a completely new and streamlined process for finding the best track, now. Here are some invaluable tips for getting the most from our new search process.
Each track in our library has multiple moods and variations, all dependent upon the length and style of music you need. What that means is simple: there are - literally - millions of possibilities! The new search helps narrow and fine-tune your results, but still maintains room for creativity and expression within each track."

Knihovna  hudebních skladeb je předmětem pozornosti ve videu
"Adaptive Royalty Free Music"  s podtitulkem:
"Customize to Any Length and Intensity"-

Video najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/royalty-free-music/


V recenzích programu/systému Sonicfire někdy zaniká jeho nejčastější využití, spočívající v kombinaci souboru z knihovny Royalty Free Music a video-souborů, případně kombinaci mluveného textu a zvukového doprovodu. Vzhledem k tomu, že v úvodním videu, věnovaném Sonicfire, je kombinace s videm předvedena, vybral jsem pro vás doporučení na kombinaci Royalty Free Music a PODCASTU. Video najdete pod názvem "Add Music To Podcasts",
na adrese: https://tinyurl.com/y9h26gyg
Autorem je  Larry Jordan, délka videa 3 minuty 40 sec.s
Anotace videa: "Video editing expert, Larry Jordan, discusses how to add music to podcasts and other audio only files. Capture your audience's attention with professional sounding soundtracks."

Úprava délky souboru je prezentována ve videu pod názvem_
"CUSTOMIZE TRACK TO FIT YOUR DESIRED LENGTH - INSTANTLY TRACK INFORMATION".
Najdete ji na adrese:
http://www.smartsound.com/royalty-free-music/Innovation/Lucid+Dreaming/

Změnu tempa výsledné hudební skladby, charakterizuje video
nazvané "How to Change Pitch and Tempo of SmartSound Music",
které najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/support/tutorials/express-track-tutorials#
Autorem je Larry Jordan, délka6 minut 09 sec.
Anotace videa:
"This video tutorial shows you how to adjust the pitch and/or tempo of any SmartSound Music track and still retain its' full customization capability. You won't find any other royalty free music library that can give you this level of customization and creativity."

Významnou částí pracovního okna programu Sonicfire, je "timeline" ( časová osa). Ukázku vložení video-klipu do timeline, najdete, pod názvem"
"Adding Video Clip Audio to your Sonicfire Pro 5 Timeline" na adrese:
https://tinyurl.com/yd8up8rk
Autorem je Larry Jordan,délka videa: 1 minuta 21 sec.s
Anotace: "Larry Jordan explains how to add the audio from your video clip to your Sonicfire Pro 5 timeline. Adjust your video's sound, add music to your video, and export the entire audio clip easily with Sonicfire Pro 5."

Důležitou součástí knihovny Royalty Free Music jsou nejrůznější zvukové efektyPod názvem:
"EXCELLENT MUSIC DESERVES EXCELLENT SOUND EFFECTS"
a s komentářem:
"SmartSound offers great sound effects - the Hitpacks. One is already included with Sonicfire Pro 6, free. These packs offer a vast array of sound effects and production elements to add the perfect accent to every visual event. The files on these packs are designed specifically to work with the "Hit Files" feature in Sonicfire Pro 6 that helps you easily find the right sound for your scene". Add percussive and production element accents at just the right moment in your video."
najdete na adrese:
http://www.smartsound.com/sound-effects/ 

Dodatek týkající se akcentovaných formátů:
Sonicfire Pro 6 offers you the ability to import a number of video formats. The following are supported formats for Windows:
- AVI
- MOV (requires Quicktime or equivalent installed video codec)
- MP4 (requires Quicktime or equivalent installed video codec)
- MPEG-1
- WMV (highly compressed and will not scrub well)
Compatible Audio Formats (Macintosh & Windows)
- Audio Interchange File Format - AIFF
- MPEG layer 3 - MP3
- SmartSound Audio File - SDS
- SmartSound Music Download Installer - SSDL
- SmartSound Audio Package - SSUP
- WAVE form audio format - WAV
Some file formats are automatically converted when imported into Sonicfire Pro.

Program Sonicfire Pro 6 představuje špičku v dané oblasti. Společně s unikátní knihovou skladeb a patentovaným vyhledávacím systémem, zaslouží pozornost amatérů i profesionálů.
Jak jsem uvedl v úvodu této informace o systému/programu Sonicfire Pro 6, připravuji druhou čát recenze ve formátu "All-in-One Slideshow-review". 
Informaci o vystavení prezentace najdete na adrese: https://digifoto.akamonitor.cz.

V Plzni 1. 6. 2018
Arnošt Katolický