PLNÉ TEXTY

Weblog je určen k publikování plných textů recenzí. Weblog je součástí zpravodajského a vzdělávacího portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. Arnoštem Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

26.4.18

KOMPOZICE v [digitální] fotografii pohledem dvaceti pěti českých fotografů - recenze

Příloha k základní části textu recenze knihy" KOMPOZICE v (digitální) fotografii pohledem 25-ti českých fotografů", nacházející se na adrese:
https://digifoto.akamonitor.cz/2018/04/kompozice-v-digitalnl-fotografii.html

Vybrané volné citáty názorů na téma kompozice ve fotografii, u 25-ti fotografů.
Seznam autorů:
Robert Adamec, Fotograf bez talentu, Luděk Cigének, Karel Cudlín, DiverZant, Gabina Fárová, František Géla, Tomáš Havel, Kamila Hojníkové, ing. Ján Hronský aka Žitý Dodo, Martin Ketner, Marek Kijevský, Magda Bobinie Martinková, Ivan Mladenov, Petr Pazour, Tomáš Princ, Jiří Růžek Lubomír Řezníček, Štěpánka Stein / Salim Issa, Jiří Šiřtař, Radek Štandera, David Těšínský, Daniel Vojtěch, Roman Vondrouš, Jan Zatorsky
Volné citáty názorů:
- Co vlastně kompozice je? Existuje mnoho pouček a pravidel, s kterými jsem se po čas mé fotografické praxe setkal. Pravidlo zlatého řezu. pravidlo třetin, vodicí linie, symetrie atd. Je určité důležité si tato pravidla osvojit a využívat je při tvorbě snímku. Tato pravidla vás naučí vnímat fotografovanou scénu jinak než běžný pozorovatel. Zastávám však názor, že nejen zmíněná pravidla zaručuji úspěšný a kvalitní snímek. Zajímavý snímek vzniká v hlavě autora. Fotografie je pro mé především o fantazii. úhlu pohledu a kreativitě, s jakou dokáže autor přemitnout danou scénu do kvalitního podáni.
- Je třeba začít prohlášením, že univerzální rada na ideální kompozici ve fotografii jednoduše neexistuje. Vždy se jedná o souhrn jednotlivých faktorů, které v celku vytváří bud dobrou, či horší fotografii. Co funguje na fotografii jedné, nemusí působit dobře na jiném, třeba i podobném záběru. Fotografii považuji za subjektivní a pocitovou záležitost. kterou nelze popsat pravidly.
- Kompozice je jeden z nejdůležitějších prvků fotografie. Je to rozloženi motivů a barev v obraze. Rozhoduje o tom. jestli ve vás fotografie vyvolá pocit klidu a nebo určitého napětí. Kompozice dělá z fotografováni pro někoho záležitost naprosto snadnou a přirozenou - ten většinou ani nevi. že komponuje. 
- Jako amatérský fotograf píši tento článek ne proto, abych někoho poučoval ale proto, že se cho podělit o své zkušenost a poznatky. O kompozici bylo mnoho napsáno a záleží na každém z nás. kolik těchto informací dokážeme využil a jak s nimi umíme v praxi pracovat
- Hledám však spíše obsah a kompozici se snažím neřešit násilně, často pozdéji zjistím, že tam některá z těch pravidel automaticky jsou, ale na místě se nezabývám tím. abych některá konkrétní pravidla dodržel; jde mi především o přirozenost. Při fotografování mám vždy nějaký záměr, řadu věci mám naplánovanou. ale někdy se vše dotváří až na místě.
- Fotografie by měla být vypovídající sama o sobě, bez nápomoci různých filtrů, skloněných horizontů a podobných vylepšeni.
- Pokud má fotografie obsah, je to pro mé to nejdůležitější a fotku nepokazí ani slabší kompozice. Fotografuji zejména lidi, zaměřuji se na jejich pocity a výrazy. 
- Já chci něco jiného. než běžný průměr, nechci fotografie, které budou vyhovovat všem; hledám něco, čemu říkám jinost nebo divnost To je něco, co pak může lidi zaujmout.
- Moje rada všem je: dělejte věci tak, jak je cítíte. Jsou základy, které jako fotografové musíte zvládnout. Doporučuji čist. čist a čist. Nebrat však informace jako dogma. Je určité dobré se od skvělých fotografů učit. 
- Základní, všemi opakovaná pravidla určité funguji, a pokud se jimi fotograf řídí, jeho fotografie ve výsledku působí vyváženě. Nikde však není psáno, že toho, aby fotografie „fungovala“, nelze docílit jakkoli jinak. Třeba i za cenu, že se všechna prastará pravidla poruší. 
- Za dobrou kompozici považuji takovou, ve které je fotografovaný objekt přirozeně umístěný a fotografie působí harmonicky. 
- Kompozici dotváří všechny viditelné prvky, které strhávají divákovu pozornost.  
- Hlavni motiv fotografie představuje většinou její nejvýraznější a nejdůležitější část. A to rozměrem, barvou, tvarem nebo ostrosti. Ostatní prvky scény po tem navazuji na tuto část a ustupuj dozadu. do hloubky prostoru ve vztahu jeden k druhému.  
- O tom, jak komponovat svoje vlastni fotografie, rozhodujete jenom vy sami. protože každý vidí svět jinak. Vlastní osobitý pohled je to, čím se lišíme jeden od druhého.
- Kromě kompozice v jednotlivém snímku o ní rád přemýšlím i v měřítku uceleného souboru několika fotografii. Tak jako film využívá střih, může fotografie vyprávět příběh prostřednictvím série několika snímků. 
- Pro práci s kompozici ve své tvorbě nemám svůj rutinní postup, za foťákem pracuji intuitivně, klasická kompoziční pravidla mi prolétávají okem automaticky a konečnou kompozici volím podle konkrétní situace. 
- Přestože je na snímku nejdůležitější hlavní motiv, faktorem, který může zvýšit obrazovou kvalitu, je pozadí. 
- Tato pravidla nás učí mít smysl pro pořádek a umět vyzdvihnout důležité, svým způsobem rozviji i tvořivost. Základem jste ale jen vy. 
- Jsou okamžiky, kdy porušení kompozice je přesné to, co dělá fotografii unikátní. Nebojte se obejít formality, když to považujete za správné, nechte se vést svou intuici. Klíčem ke skvělé kompozici je myšlenka
- Dobrá fotografie je hlavně o emoci a atmosféře, o schopnosti autora vyprávět a vidět, umět vnímat krásu, která tkví mnohdy v naprosté obyčejnosti nebo v něčem, co je na zcela první povšimnutí ošklivé I ošklivost může být svým způsobem zajímavá, citlivě převyprávěna a tím i krásná.
- Když se oprostím od cíle mého vnímání, zcela zásadní těžce definovatelné emoce, miluji a obdivuji na fotografiích další dva atributy, světlo a kompozici
- Kompozici můžeme dle fotografických příruček nastudovat, používat a přesto, nebude-li v nás určitý cit pro fotografii, budou naše díla němá a bez obsahu. 
- Kreativní kompozice mi už zni lépe. Toto slovní spojeni předpokládá, že člověk stojící za hledáčkem fotoaparátu vnese do fotografie kus sebe a svého pohledu na věc. Tím u každého autora vznikne něco jedinečného, osobitého a originálního. Vzniká dílo plné emocí. Pak už jen záleží na divákovi, jak autorův záměr vnímá a jak moc se s nim ztotožní.
- Kvalita fotografa je v jeho fantazii a schopnosti podat snímek jinak, než většina jiných.  
- Snažím se vnést .diváka' přímo do scény prostřednictvím zacíleni pozornosti na daný objekt. To jak ho nakomponuji, není striktně jen o pravidlech, protože všeobecné pravidla někdy rád porušuji
- Určité je dobré znát všechna kompoziční pravidla. Vznikla během fotografického vývoje na základě zkušeností mnoha lidí a během této doby se jednoduše osvědčila. Je dobré je ale znát mimo jme i proto, aby se dala libovolné porušovat.
- Dobrou, výbornou, nebo dokonce skvělou fotku nikdy nedělají kompoziční pravidla. Vždycky v sobě musí mít to .něco", co ji v očích diváků činí zajímavou, výjimečnou, a originální. Fotka se vám prostě bud libí, něčím vás oslovi a nebo naopak Snažím se vždycky fotit tak. aby se mi ta výsledná fotka jednoduše líbila.
- Úkolem fotografa je poskytnout divákům jisté vodítko, mapu (když už mluvím o těch cestách). Já se při komponování svých snímků snažím myslet především na lo. abych pro svůj zrak a zrak svých diváků budova! takové cesty obrazem. které mají smysl. 
- Komponuji zásadně přímo v kameře, téměř nikdy dodatečné neořezávám. 
- Kompozice pro mne nejsou jen třetiny, zlatý řez nebo střed. S těmito prvky samozřejmé pracuji. ale neběhám po scéně s pravítkem, ani o nich nepřemýšlím, místo toho vnímám celkovou harmonii nebo disharmonii obrazu, který vidím v hledáčku.
- Každý prvek na fotografii je součásti kompozice. Postava, objekty po stranách, v pozadí i popředí, barvy, odstíny, stíny, vše, co fotografii harmonizuje nebo disharmonizuje, co ji zklidňuje nebo jí dává napětí a dynamiku.
- Nebojte se vybrat si jen zajímavý kousek scény, použít netradiční úhel pohledu, popřít nějakou zásadní skutečnost v okolí, použit protisvětlo. Jednoduše, oprostěte se od konvencí a pravidel. Tvořte, zkoušejte, experimentujte.
- V rámci fotografického media a se kompozice vyvíjí napříč generacemi a jednotlivým autorskými rukopisy. Doktríny s pevnou a víceméně danou kompozici jsou však překonané a jednotliví autoři si vlastně tak trochu tvoří své vlastni, originální způsoby, jak komponovat ve fotografii.
- Proč se ale na věc nepokusil podívat obráceně - co když tu pravidla nejsou od toho. abychom podle nich komponovali. Co když je mnohem lepši a účinnější komponovat pocitově, tak abychom dosáhli příjemného a vyváženého obrazu a všechna ta pravidle plná čerchovaných čar a šrotováni nám pak jen pomohou vysvětlit, proč je pro náš mozek daná fotografie tak příjemné pokoukání?
- Ale ať už ke kompozici svého snímku máte všechen čas světa nebo jen zlomek sekundy, snažte se ji odvíjet od vašeho subjektu. Krom expozičních hodnot a subjektu samotného se vždy také podívejte na svůj subjekt v kontextu celé scény. Ještě ve vašem hledáčku. Nechte váš mozek, aby všechny ty zlaté řezy a třetinová děleni vyhodnotil za vás a nasměrovat vás k lepši kompozici skrz vaše vlastni pocity. Dejte na své Instinkty.
- Náš mozek vyhodnocuje obraz nezávisle na nás. Vše samozřejmě probíhá ve zlomcích vteřiny. 
- Pokud začínáte více méně od nuly, tak se od něčeho musíte odpíchnout. A to něco jsou právě ta osvědčená objektivní pravidla. Čím více se jich hned na začátku naučíte, tím lépe. 
- Ze všech všeobecně známých pravidel bych přeci jen vyzdvihl jedno, které je dobré mít na paměti stále. Fotografie musí být čistá a jednoduchá. Divák by měl být schopen určit hlavni objekt (popřípadě objekty) a vy ho jako fotograf musíte jasně "vypíchnout". 
- Dobrá fotografie by měla mít příběh. Fotografie je kompozičně správně, splňuje všechna pravidla, dá se i upravovat. Ale i kdyby ničemu z toho nevyhovovala, tak její příběh je tak silný, že fotografie je dobrá.
- Přes všechna pravidla si jednou za čas .ulitnu’ na takzvané nekompozici. Stále dokola používat jen pravidla se může stát nudou a nekompozice může být skvělý lék. 
- Je velmi zajímavé podíval se například na obrazy starých mistrů a analyzovat je. Častokrát trávili rozvrhováním obrazu dlouhé dny a možná vás i překvapí, jak precizně jsou kompozice vypočítané.
- Pracuji intuitivně a i o důležitých věcech se rozhoduji podle pocitu, že to tak má být. Stejné je to i u fotografie. Zlatý řez a nebo jiné kompoziční poučky - nefotografuji podle nich, ale ono to v těch snímcích nakonec je, nechybí. 
- Za ta léta, co fotografuji, jsem většinu pouček o kompozici zúžil do jedné. Dobrá kompozice je taková, kde nic nechybí, ale také. a to hlavně, nic nepřebývá. A speciálně to druhé považuji za největší nástrahu, které musí každý fotograf neustále odolávat. 
- K čemu by byla kompozice, když by člověk neuměl zachytit správný moment, ale cvaknul by třeba  sekundu před tím "magickým okamžikem", a zase špatně kompozičně zachycený magický moment taky není úplně nej. Přesto můj názor: Dobrá kompozice + nemaglcký moment je méně než horši kompozice + magický moment.
- Svět, ve kterém žijeme, má své zákonitosti, nějak je. A nějak je i náš zrak. Z fyziologického hlediska i hlediska našeho  evolučního naprogramování, které v zahradní hadici i na podesáté neomylně rozpozná jedovatého hada. Některé věci přitahují náš zrak více než jiné. A skrze ‘fotoaparát máme navíc k dispozici další možnosti, jak zacílit zrak diváků našich snímků
- Fotografováni je úžasná zábava. Nenechte si ho zkazit poučkami. To nejdůležitější u fotografie je nakonec vzít ten foťák a vyrazit s nim ven. A s každým stisknutím spouště budete blíže tomu, že se sejde vše, co se sejít má a vznikne dobrá fotka. Protože ta nejlepší tam na vás bude někde venku stále čekat.
(Příloha k textu základní části recenze, nacházející se na adrese: 
https://digifoto.akamonitor.cz/2018/04/kompozice-v-digitalnl-fotografii.html)