PLNÉ TEXTY

Weblog je určen k publikování plných textů recenzí. Weblog je součástí zpravodajského a vzdělávacího portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. Arnoštem Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.11.17

Drony - fotografování z ptačí perspektivy (Recenze 2)

Drony - fotografování z ptačí perspektivy (Recenze 2)
Co všechno potřebujete vědět o dronech a jejich využití pro leteckou fotografii a video
Petr Jan Juračka a kolektiv. Vydala Grada Publishing, a.s.
Počet stran 108. První vydáni. Praha 2017
Pokračování 1. části recenze (http://newbooks.akamonitor.cz).

V této knize naleznete shrnutí současných hlavních poznatků o tom, co drony jsou, jak létají, jak se ovládají a hlavně - jak se s nimi fotografuje a natáčí videa. Dozvíte se také, jaká jsou základní pravidla platná v České republice a Evropě, kdy potřebujete licenci Úřadu civilního letectví a kdy nikoliv. V neposlední řadě se autoři rozhodli nastínit i budoucnost dronů ve výzkumu a průmyslu.

Jako hlavní autor ( editor ) je uveden fotograf, biolog a cestovatel, Petr Jan Juračka, který už v oboru představuje celebritu, což dokazuje nejen svým výkladem, ale i pozoruhodnými fotografiemi v knize. 

Opisovat obsah knihy by nebudu. V 1. části recenze jsem doporučil čím začít při hledání informací o obsahu knihy o dronech. Já se mohu věnovat širší celkové charakteristice knihy. Autoři mi jistě prominou, že v textu - ve snaze o přiblížení obsahu a způsobu podání knihy - používám volné citace.

Drony již nejsou výsadou několika zasvěcených odborníku či nadšených amatérů, ale dostanou se do rukou i lidem, kteří s nimi doposud neměli žádnou zkušenost. Mnoho dronů tak konči v lepším případě na stromech, v horším na střechách budov či drátech elektrického vedení. Čas od času tak špatně pilotované drony mohou způsobovat zraněni kolemjdoucích osob či dokonce jejich pilotů.

Skutečnost, že až v posledních několika letech zaznamenaly malé, dálkově řízené bezpilotní drony veliký rozmach, má za společného jmenovatele hned několik důležitých vědecko-technických pokroků

Autoři v knize odpovídají na otázku, co bránilo dřívějšímu rozšíření dronů a proč se s nimi až nyní masově setkáváme v mnoha oborech, kde bychom to před nedávném nečekali? S odpověďí na tuto otázku pomůže fyzika a matematika. Jmenovitě vědní obory Teorie dynamických systémů, který jde ruku v ruce s Teorií řídicích systémů. Oba obory spojují fyziku a matematiku a zabývají se analýzou toho, jak se dá nějaký systém (stroj) matematicky popsat a jak se dá automaticky  (jiným strojem, tzv. regulátorem) řídit. Autoři to dokumentují na příkladu kvadrokoptéry tak malé, jako je DJI Phantom. Ta ke svému řízení potřebuje zpětnou vazbu až 100x rychlejší, než kolik je člověk schopen zajistit. S tím souvisí druhý problém - kvadrokoptéra je tzv. nestabilní systém - pokud ji přestaneme aktivně řídit, její let obvykle rychle končí nehodou. A především - dlouhou dobu čekalo na malé, integrované a dostatečné rychlé mikropočítače a senzory, bez kterých by dnešní drony nemohly létat.

Autoři stručně a jasně odpovídají na otázku z čeho se skládá multikoptéra?
Charakterizují její jednotlivé součástky, uvádějí jejich funkci a radí jak o ně pečovat Probírají zejména témata: autopilot, dálkový ovladač, příslušenství pro kvalitní přenos obrazu na zem, GPS tracker, efektivní dobíjení a rozličné prvky zvyšujících bezpečnost provozu dronu..

Velkou pozornost věnují autoři problematice vibrace. Vibrace bývají hlavním důvodem špatných letových vlastností a nekvalitních záznamů z kamery. 

Moje dojmy z četby knihy Grady DRONY jsou jednoznačně kladné. Je to do značné míry proto, že jsem v situaci, kdy bych si rád technologii dronů v praxi vyzkoušel. S tématem dronů jsem přišel do styku před 3 léty, kdy jsem si pořídil mikropočítač Raspberry Pi2 ( později Pi3) a studoval jsem jeho možné využití. Přiznám se, že jsem si představoval své seznámení s dronem přesně tak, jak to popisuje Petr Juračka ve své knize slovy: 
"Když jsem si dron kupoval, myslel jsem si. že je to prostě další fotografické příslušenství. Že si jako vždy načtu nějaký ten manuálek a budu hned fotit jako šampión. Cha-chá. chyba lávky. Přestože rád experimentuji s různými sofistikovanými fotografickými technikami, nic nebylo ani zlomkově tak komplikovaně a složité, jako dostat kameru do vzduchu a zase s ni přistát bezpečně na zemi." V jiném místě knihy píše: 
"Svrbění prstů a těšení se na první vzlet končí totiž obvykle nějakým nezdarem, nezřídka zraněním. Jakkoliv jsou moderní drony autonomní a chytré, stále je to člověk, kdo stroj ovládá. A pokud ten člověk neví o dronech dostatečně mnoho, na průšvih je zaděláno."
Jeden z poznatků, který jsem si uvědomil až při čtení knihy, zní? "Fotit a filmovat svět z vrtulníku, ať už to vypadá jakkoliv jednoduše, není sranda. Cesta, kterou jsem si prošel, nebyla krátká a rozhodně není u konce."

Jedním ze základních hesel vojenského i civilního letectví je "Bezpečnost především’ A ne ní divu, neboť jakákoliv chyba v předletové přípravě anebo samotném letu může skončit neštěstím. Přestože jsou drony oproti pilotovaným strojům řadové bezpečnější, toto pravidlo platí zcela stejně. I sebemenší chyba může skončit pádem dronu, znamenajícím obvykle jeho devastaci a značná rizika pro osoby i majetek v místě dopadu. Dobrý pilot by tak měl startovat pouze v případě, že jsou splněny přesně stanovené podmínky, vycházející z praktických zkušeností autorů.

Malé upřesnění části textu charakteristiky knihy DRONY vydavateůstvím GRADA. V textu se píše: " ... Létání s drony má mnoho specifik, bez nezbytných základních znalostí, nejen fyziky, ale i správného nastavení kamer, využívajícího každého paprsku slunečního světla, to prostě nejde...."
Létání s drony má opravdu mnoho specifik, ale s knihou DRONY od GRADY, kde s vámi hovoří autoři srozumitelným jazykem, bez zbytečných definic a vzorců, je můžete zvládnout poměrně snadno. Kniha obsahuje mnoho cenného jak pro začátečníky, tak pro poloprofesionály. Při tom nejde o "skripta", ale jde spíš o vyprávění, které se docela dobře čte. Příběhy z praxe jsou doplněny o řešení nastalých problémů. Jde o rady, které mohou ochránit  ochránit čtenáře od podobných trablů.

V podtitulku knihy je zdůrazněno využití DRONU pro leteckou fotografii a video. Nahlédnutím do obsahu knihy zjistíte, že to není zdaleka všechno.

Autoři radí jak se starat o dron, jak řešit problémy s komerčním využitím, legislativou a podobně. Autoři nezabíhají příliš do podrobností, přesto kvalitně poskytnou základní informaci - a napovídají čtenáři s hlubším zájmem jak a kde najde podrobnější informace.

Druhá část knihy představuje něco nového: několik autorů tu popisuje svoje zážitky z fotografování drony, často velmi dobrodružné a na exotických lokalitách. Obsah této části není zdaleka izolovanou částí, protože obsahově navazuje na část první. Chrakteristika dojmů z úspěchů ve fotografování je prolnuta informacemi o řešených technických ( ale i jiných ) problémech.
Pozoruhodné fotografie jsou doplněny popisem okolností, za nichž byly pořízeny, včetně informací o nastavení kamery.

Část věnovaná fotografování představuje velmi cennou, zejména pro toho, kdo už není tak úplný začátečník. Najde v knize mnoho užitečných rad a postřehů.

Ve vědě se drony těší velké oblibě, ať už pro jejich relativně nelehké řízení a zajímavé letové vlastnosti, které jsou výzvou pro konstruktéry, tak i jako nosiči pro senzory a kamery, z čehož těží převážně vědci v oblastech jako je  umělá inteligence ale třeba i zemědělství, mobilní robotiky atd. Drony nabízejí pomoc při živelních katastrofách, automatických inspekcích a u bezpečnostních složek.

Nemusíme se ale omezovat jen na běžné kamery, právě naopak. |e mnoho jiných zajímavých senzorů, které nám ve spojení s dronem mohou poskytnout cenně informace. Prostorové dálkoměry (LIDARy). jaké jsme donedávna mohli vidět jen např. na střechách futuristických automaticky řízených aut. se již také dostávají do vzduchu. 
Bylo jen otázkou času, kdy někoho napadne pověsit pod dron namísto kamery zdroj světla. Ať již se jedná o externí fotografický blesk, anebo výkonné trvalé světlo, nabízí toto řešení neotřelý a kreativní nástroj, zejména v kombi-naci s dlouhým expozičním časem fotoaparátu na stativu. 

Autoři upozorňují na skutečnost, že získat souhlas k plnohodnotné letecké práci je proces na několik měsíců. Popisují jednotlivé fáze. Seznam držitelů povolení k létání i těch, co již mají LP, lze najít na webu Úřadu civilního letectví http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota na-palube/evidence.

Výrobci se předhánějí ani ne tak ve vývoji dronů samotných. jako v tom, jak dobrou mohou nést kameru a jak spolehlivé a hlavně pohodlně přenášejí obraz na zem

Velkou pozornost věnují autoři základům letecké fotografie. Zdůrazňují. že světlo, a tedy i způsob, jakým s ním fotograf aktivně pracuje, před stavuje i dnes nejdůležitější faktor ovlivňující výsledek celého snažení. Druhým faktorem, hned v těsném závěsu, je pak skladba fotografie neboli kompoziceJe potřeba mít na paměti, že podmínky, které obvykle nejvíce vyhovují pří focení ze země. mohou pří focení shora značné ztratit na atraktivitě.
Tak na příklad, při focení z dronu je třeba přemýšlet nad reliéfem terénu či tvarem objektu a nad jejich nasvícením.
Knížka se zabývá drony a v tomto ohledu se jedná především o fotografování krajinných celků, případně měst a budov. Mimo jiných pravidel, nejčastěji v kompozici takových snímků sledujeme pravidlo tří plánů, tedy popředí, středního plánu a pozadí. Toto „pravidlo“ vám pomůže udržet vjem prostoru a jeho hloubku. 

Stabilizace fotoaparátu na nepředvídateiné se zmítajícím dronu je těžký úkol.  Zviáště u menších dronů je třeba mít na paměti. že proud vzduchu od vrtulí je silný a dokáže velmi výrazné vychylovat fotoaparát i jeho závěs.  
Autoři upozorňují, že drony pro natáčení videi jsou většinou velmi komplexní a pro natočeni klidného a technicky perfektního videa si většinou s levným řešením nevystačíte.

Autorka Marie Bulínová radí využívat fotografické inspirace ze světa. Pro čtenáře připravila výběr zdrojů. Cituji: "Orientovat se v současném spektru světové fotografie z dronu je celkem fuška, a proto jsem pro vás sestavila takový průřez. Nemusíte trávit hodiny prohlížením fotek zavedených fotografů a snímků oceněných v rámci prestižních soutěží - já to za vás probrala". 
Fotografie a filmy pořízené drony se těší velké oblibě. Své výstupy dnes můžete publikovat na bezpočtu internetových serverů. 
Seznam vybraných serverů uvádím na závěr první části recenze.

Autoři předem upozorňují, že v textu týkajícím se nastavení dronu, nenajdete konkrétní návod. Je třeba zkoušet různé varianty pro daný stroj (vyvážení). Pro dlouhé expozice je třeba uvažovat nad nastavením trochu jinak než u natáčeni videi.

Pozornost věnují autoři letecké panoramatické a sférické fotografii.
Na složení výsledného snímku existují jak programy zdarma, tak placené profesionální. Panoramatické záběry doporučují autoři fotit za bezvětří, vítr má za následek nepatrné změny pozice koptéry. 

Letecké video nemusí být nutně statické. Záběr bez pohybu dronu je vhodný např. při kolmém pohledu dolů na zem nebo filmujemeli nějakou scénu, která je akční sama o sobě. Dron ale umožňuje velmi efektní změnu perspektivy v průběhu záběru, je-li pohyb dobře zvolen a koresponduje s povahou scény. Ať již budete dronem pohybovat jakkoliv, hlavní je plynulost tohoto pohybu.

V knize je věnována pozornost turistice a jmenovitě cestování s dronem.
Dron správné sbalit do odpovídajícího batohu tak, aby nedošlo k )eho poškozeni béhem túry, pečlivé přibalit i vysílačku, baterie, vrtule, nezapomenout na kabely, externí monitor, systém pro přenos obrazu atd. To vše stojí čas, váhu na zádech, a především četná zklamáni v oka mžicích, kdy se néco z nezbytných položek zapomene doma.  Doslova přelomovým dronem se na sklonku roku 2016 stal skládací dron DJI Mavic. Ve složeném stavu nezabere v batohu více místa než fotoaparát s objektivem. 

Autoři vykonali velký kus autorské, ale - svým způsobem - i pedagogické práceAutorům knihy je jasné, že vývoj technologií jde dopředu každým dnem, a že tato kniha bude zastaralá už v den, kdy vyjde. Ale základní poznatky, které čtenáře navedou k bezpečnému létání, zůstávají již několik let stejné.

Aby autoři alespoň částečně čelili zubu času, rozhodli se k této knize udělat webovou stránku. Publikují zde novinky a aktualizují odkazy na současné online zdroje v češtině i angličtině, včetně sociálních sítí. Naleznete ji na adrese http://petr.juracka.eu/drony.

Autoři se nevyhnuli ani otázce "Co nás teprve čeká?".  Cituji: "Pojďme si zavěštit. Kdybychom měli jednou větou shrnout, co nás čeká, řekneme jen, že „To nejlepší máme teprve před sebou“. Tím samozřejmě nechtějí čtenáře odrazovat od pořízení nového dronu. Dostáváme se do doby, kdy drony přestávají být pouhými modely na dálkové ovládání a začínají se podobat spíše chytrým robotům ve vzduchu." Autoři představují "několik střípků" z poslední doby a na jejich základě se pokouší odhadnout, co tento nový obor čeká.

Dron budoucnosti si autoři představují jako - cituji "malý bezpečný stroj řízený počítačem v podobě chytrého telefonu, který bude vždy (venku i uvnitř) znát svoji pozici v prostoru, bude vědět o svém okolí a bude létat samostatně. Nenabourá do zdi nebo do kolemjdoucích osob a vždy se bezpečně vrátí na místo startu, i když zrovna nebude v dosahu."

Kompletní letuschopny dron s dostatečně silným výkonem pro kameru a s použitelnou stabilitou lze diky prudce klesajícím cenám koupit již do 30 tisíc korun. Petr Juračka však radí: "Nekupujte ale nic, o čem se nedočtete pochvalné recenze. Pro vaše googlování doporučuji pro začatek hesla Team Black Sheep, ArduCopter a Hobby King. Zároveň všem zájemcům doporučuje vstup do české facebookové skupiny RCkopter, kterou založil právě pro sdíleni zajimavých odkazů a informaci ze světa.

Na závěr knihy uvádí Petr Juračka několik cenných doporučení, jak on říká: "pár rad naprostého laika dalším laikům." za základ považuje hodně číst. Ani ne tak knihy (tedy, krom této, že...), ani časopisy, ale zahraniční internetová fóra. To proto, že tato technika se vyvíjí zatím příliš rychle a okrajově pro tištěná média. Přestože se již jedná o odvětví s komerčními řešeními, stále se musí bohatě pájet, počítat napětí, programovat řídicí jednotku. 

K formě a struktuře knihy hlavní autor uvádí "Rozhodl jsem se zde publikovat výběr z mého velmi žoviálniho deníku. Ne proto, abych odradil připadne další zájemce (naopak’), ale abych podobným tragédům. jako jsem já. předem naznačil, co je na fotografické cestě do oblak může potkat. Mohli jsme tuto knihu pojmout jako učebnici, jako manuál plný informací, co se smí a co ne, popřípadě co by mohlo špatně dopadnout. Máme ale za to, žo to nejlepší je osobni skutečný příběh, osobní zpověď opravdových události, tvoří tu správnou přidanou hodnotu. Tak si ta naše zakopnutí v počátcích létání pořádně užijte." 
(Poznámka: 1. část recenze najdete ve weblogu http://newbooks.akamonitor.cz)